בטיחות בעבודה עם מערכות לייזר

 

לומדה זו מיועדת ללמידה בלבד ואינה מחליפה הנחיה, נוהל או כל תקנה אחרת.
בכל מקרה של אי התאמה או ספק נהג בהתאם לאמור בהוראות הנהלה ובהנחיות המקצועיות המתאימות.
הלומדה כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות הכתיבה.
בכל מקרה הפנייה בלשון זכר מיועדת גם ללשון נקבה ולהיפך.

מומחה תוכן: רפי יוליוסבורגר - מנהל המחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה, ממונה בטיחות וממונה בטיחות לייזר אוניברסיטאי.
עריכה: נחמה פלד - ממונה גיהות, מידע והדרכות בטיחות.
פיתוח הלומדה: הוגו שימרון הדרכה www.hugoshimron.co.il  ואוסנת פס. הפקה ועיצוב: Pass4web.

עדכון אחרון: פברואר 2009

תנאי שימוש
לומדה זו מיועדת לשימוש לצרכי למידה בתחומי האוניברסיטה העברית בלבד. כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אין לשמור, להעתיק, לצרוב או להעביר למדיה דיגיטלית כלשהי את הלומדה או חלקים ממנה ואין לעשות בה כל שימוש מסחרי.

 
 

® כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית ירושלים - המחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה