פיצוץ ודליקה במהלך עבודה עם כימיקלים        פציעה מחפץ חד   
מבוא > תהליך הלמידה
בלומדה מתוארים שני אירועי בטיחות שאירעו במעבדות האוניברסיטה.
באירוע הראשון, נפצע עובד האוניברסיטה מפיצוץ ודליקה
במהלך עבודה עם כימיקלים.
באירוע השני, נפצע בידו סטודנט שנה א' בלימודי ווטרינריה,
תוך כדי תהליך ניתוח של גופת כלב.
 
תהליך הלמידה:
1. תיאור האירוע
2. למידה על פי נושאי לומדת הרענון
במהלך הלמידה נשלב שאלות מקדימות המבוססות על ידע אותו למדת בעבר, ננתח את האירוע בהתאם לנושא ונלמד בהרחבה מה נכון ובטוח לעשות.
 
בסיום יהיה עליך לעבור מבדק של 10 שאלות.
קישור למבדק ופרטים בסוף הלומדה.


 

 

® כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים - המחלקה לבטיחות גיהות ואיכות הסביבה