המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

בטיחות חשמל במעבדות

 1. לפני השימוש בכל מכשיר חשמלי למד את הוראות ההפעלה וההפסקה. יש לוודא ולהכיר מיקום מפסק החירום ואופן השימוש בו, למקרה של התחשמלות או תקלה אחרת.

2. יש להתייחס לכל חוט חשמל כאילו היה "חי" (זורם בו חשמל).

3. אסור לבצע כל שינוי או תיקון במכשיר, בציוד חשמלי, או ברשת החשמל המעבדתית. תיקון ציוד חשמל יעשה אך ורק על ידי איש מקצוע המוסמך לכך. התגלה מכשיר, תקע או כל חלק מהמערכת החשמלית פגום, אין להשתמש בו ויש להודיע מיד לאגף בינוי ותחזוקה. במעבדות הוראה יש להודיע תחילה למדריך ,אשר יעביר ההודעה לאב"ת.

4. אין להפעיל או לגעת במכשיר או במתקן חשמלי, חוט או תקע בידיים רטובות. במקרה שהמכשיר או השטח סביבו נרטב, יש להודיע מיד למדריך.

 5. מכשיר או מערכת חשמלית שסביבתם נרטבה על ידי נוזל דליק, עלולים לגרום להתלקחות.במקרה של שפך נוזל דליק יש להרחיק את הסובבים ולהודיע מיד למדריך. אין לכבות או להדליק מתגים חשמליים באזור של שפך דליק, או פריצה של גזים דליקים.

6. בסיום העבודה יש לנתק את המכשירים מהחשמל, לפי סדר שיקבע המדריך.


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב