צוות המחלקה לבטיחות גיהות ואיכות הסביבה

 צוות גבעת רם

צוות הר הצופים 

צוות עין כרם 

צוות רחובות 

צוות אילת

 שם

 תפקיד

 טלפון

נייד

 אלי קינן  מנהל המחלקה

02-6584015

 0548820171

רפי יוליוסבורגר

 ממונה בטיחות גבעת רם ואילת

 02-6585525

 0548820356

דר' אלינה בוטביניק

 ממונה בטיחות ביולוגיה 

02-6585634 

 0548820355

דר' ליאוניד זיגלין

 ממונה בטיחות עין כרם 

02-6758051

 0548820348

 אייל באשר  ממונה בטיחות הר הצופים  02-5880305  0548820145

 דר' קני שניידר

 מהנדס בטיחות - רחובות

 08-9489983

 0544377712

איריס ממן

 עוזר מינהל ואחראית עזרה ראשונה

 02-6584014

0544785355 

גבריאל שטרק

 ממונה פסולת מסוכנת

 02-6586859

 0548820294

נחמה פלד

 ממונה גהות מידע והדרכות בטיחות

02-6585633 

0548820017

ראובן צוקרמן

 עובד בטיחות וחומ"ס - עין כרם ורחובות

02-6757052 

0548820350

איבגני קורבלניקוב

 מהנדס בטיחות - אוטוקלבים ומיכשור 

 02-6586852

0548820360

 אנה רבי  מב"קית גבעת רם וטכנאית מינדפים  02-6586802  0548820358

יוחאי שלמה

 ממונה ציוד כיבוי אש

 02-6582657

0548820405

דר' מרגריטה שנגלוף

 ממונה בטיחות כימיה ואחראית רעלים

 02-6586879

0548820084

 

Department of Occupational and Environmental Safety and Hygiene
דוא"ל:
http://safety.huji.ac.il/