המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

התנהגות בעת דליקה

1.    הזהר העובדים במעבדה ובסביבתה ודאג לפינויים.
2.    הודע למוקד הביטחון הקמפוסי על הדליקה ומיקומה המדוייק.
3.    הפעל מפסק החירום לניתוק החשמל, הממוקם ליד דלת המעבדה. הפעל לחצן חירום אש וסגור ברזי גז ראשיים, אם קיימים.
4.    בדליקה מצומצמת (להבה המכסה שטח של עד 1 מ"ר), עפ"י שיקול דעת ובתנאי שעברת הדרכה מתאימה, השתמש במטף הממוקם במעבדה או במסדרון. אין להשתמש במים לכיבוי.
5.    לפני הפעלת המטף זכור שלבי הפעלתו: בדיקת תקינות הלחץ במטף (השעון על ירוק), ניתוק האזיקון, שליפת הניצרה, הכוונת המטף לכיוון האש, סחיטת הידית והתזת אבקת הכיבוי לכיוון בסיס הלהבה.


6.   במידה והדליקה נרחבת יותר,  מלט עצמך והאחרים מהבניין דרך דלתות ומדרגות קרובות הפנויות מאש. אין להשתמש במעליות.
7.    בדרכך החוצה סגור מאחוריך חלונות ודלתות, במידת האפשר, על מנת למנוע התפשטות האש.
8.    טיפול בנפגעים מהדליקה:
       א.    כיבוי אדם בוער: יש לגלגל האדם על הרצפה ו/או לכסותו בשמיכה או פריט ביגוד ו/או להכניסו למקלחת חירום. אין לנסות להוריד את בגדיו לאחר כיבויו.
       ב.    נפגע עשן: יש להוציאו לאויר הצח.
       ג.    דווח למוקד הביטחון על הנפגע והזמן בעזרתם שירותי מד"א.
9.   עם הגעת צוותי הביטחון, הבטיחות, כיבוי אש ומד"א, פעל עפ"י הנחיותיהם והעבר להם מידע על נפגעים, הסיבה האפשרית לדליקה, חומרים מסוכנים במעבדה ועוד.
10. המתן יחד עם שאר המתפנים/מפונים מחוץ לבניין במקום בטוח ובדוק האם האנשים ששהו במעבדתך ובסביבתה פונו.

 

 


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב