המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית


For your information

This examination is only meant for students and laboratory
workers who have completed the  "Laboratory  Safety" session

This safety training session can be found on a CD in your
laboratory or in the campus computer center
 

After completing the exam you must sign a declaration that you have
 Completed the safety training session
 Completed the exam by yourself

 

Exam


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב