המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

בטיחות קרינה לעובד קרינה חדש

לתשומת לב,

אין לעבוד עם מקורות קרינה באוניברסיטה ללא אישור בכתב ומבעוד מועד מהמב"ק (ממונה בטיחות קרינה) בקמפוס.

חוברת זו מהווה חלק ראשון של קורס בטיחות קרינה לעובד קרינה חדש באוניברסיטה העברית.

חלק שני של הקורס  יינתן כהדרכה משלימה ע"י המב"ק (ממונה בטיחות קרינה ) של הקמפוס.

החלק השלישי והאחרון של הקורס הוא  מבדק ידע על כל החומר הנלמד בחוברת ובהרצאה.

ביצוע כל חלקי הקורס ומעבר בהצלחה של מבדק הידע (ציון 80 ומעלה) מהווים תנאי להסמכה כעובד קרינה באוניברסיטה ותנאי לקבלת הרשאה לעסוק  בחומרים רדיואקאטיביים במעבדה.

לכניסה לחוברת לחץ כאן או על כותרת דף זה.

- בהצלחה -


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב