המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

תחרות המעבדה הבטיחותית - שנת תשע"א


בשנת תשס"ט התקיימה בהצלחה רבה תחרות המעבדה הבטיחותית בקרב מעבדות הפקולטות הניסויות באוניברסיטה.
הנהלת האוניברסיטה העברית, בשיתוף המחלקה לבטיחות, לגיהות ולאיכות הסביבה החליטו להכריז על תחרות המעבדה הבטיחותית גם בשנת תשע"א.
תחרות זו היא בנוסף לפעילות הרבה שנערכת בשנים האחרונות להגברת המודעות לנושא הבטיחות.
התחרות פתוחה לכל המעבדות באוניברסיטה העוסקות בחומרים כימיים, בגורמים ביולוגיים, בקרינה מייננת, בלייזר ועוד.
לאחרונה, יצאה פנייה מטעם מנהל המחלקה לבטיחות גהות ואיכות הסביבה בנושא זה  לכל מנהלי המעבדות  לדיקנים ולדיקני המשנה של הפקולטות הניסויות.


קריטריונים לבחינה של מעבדה בטוחה:

1) הוגשה ע"י מנהל המעבדה תכנית בטיחות של המעבדה בהתאם לנדרש בתקנת המעבדות (טופס תכנית בטיחות ניתן להוריד מאתר המחלקה לבטיחות, גהות ואיכות הסביבה).
2) לא נתגלו במהלך סיורי הבטיחות בשנה האחרונה ליקויי בטיחות במעבדה ולא נרשמו הערות בדבר התנהגות לא בטיחותית של אנשי המעבדה. אם היו ליקויים קלים, הם תוקנו בהתאם לנדרש.
3) השתתפות עובדי המעבדה בהדרכות בטיחות, ביצוע לומדת הבטיחות במעבדה והמיבדק בסופה, לעובדי לייזר- ביצוע לומדת הלייזר והמיבדק בסופה.
קיים קלסר הדרכות ובו אישורי ההשתתפות של עובדי המעבדה   בהדרכות ואישורי ביצוע מיבדקי הלומדות.
4) העובדים מגלים מודעות ובקיאות בנושאי בטיחות והתנהגות במצבי  חירום.
5) שימוש בציוד מגן אישי כנדרש.
6) עבודה בטיחותית במעבדה: שימוש במנדפים כימיים וביולוגיים ובציוד מעבדתי,  איחסון חומרים מסוכנים (כולל התייחסות לכמויות מינימליות הדרושות לעבודה שוטפת), מכשירי חשמל וחיווט תקינים.
7) הערכות למצבי חירום: יציאות חירום פנויות, נגישות ומשולטות, מפסקי חירום משולטים,  מקלחות חירום, שוטפי  עיניים, ארונות חירום ומטפי כיבוי פנויים  ונגישים.
8) קיים קלסר גיליונות מידע על גורמים מסוכנים בשימוש המעבדה (MSDS ).
9) טיפול ואחסון פסולת מעבדתית בהתאם להנחיות הבטיחות.
10) מעבדה מסודרת ונקייה

 

שלבי התחרות:

1.  מנהלי המעבדות המעוניינים להירשם לתחרות, יפנו במייל חוזר או  בטלפון לדר'מרגריטה שנגלוף, מהנדסת בטיחות כימיה ואחראית רעלים:
טל.  02-65-86879  
 
margaritas@savion.huji.ac.il

בנוסף למעבדות שירשמו נפנה ביוזמתנו למעבדות שימצאו מתאימות  להשתתף בתחרות.
המועד האחרון להרשמה לתחרות הוא 01.03.2011

2. צוות מקצועי יבקר במעבדות המשתתפות, בתאום מראש עם מנהל המעבדה, יבדוק המעבדות עפ"י הקריטריונים המפורטים לעיל וידרג המעבדות על פיהם.
הצוות יכלול: נציג המחלקה לבטיחות, נציג הנהלת הפקולטה, נציג ועדת הבטיחות, נציג המוסד לבטיחות ולגיהות, נאמן בטיחות נבחר.
3. במקביל תיבדק המעבדה ע"י מהנדס הבטיחות בקמפוס בבדיקה ללא תאום  מראש.
4. על בסיס הסיורים והבדיקות הנ"ל יוחלט על 3 המעבדות המצטיינות, מדורגות למקום ראשון, שני ושלישי. הודעה על תוצאות  התחרות   תימסר למעבדות  הזוכות ולשאר המעבדות שהשתתפו  בתחרות.

הפרסים:

פרס  ראשון –  10,000       ₪ 
פרס שני –       5,000 ₪  
פרס שלישי –   3,000 ₪ 

הכרזה רשמית וחלוקת הפרסים ותעודות הערכה, יתקיימו בטקס חגיגי בהשתתפות נציגי ההנהלה, יו"ר ועדת הבטיחות וחבריה, נציגי הנהלת הפקולטות, נציג הרשות למו"פ, נציגי ועד העובדים, מנהל המחלקה לבטיחות גיהות ואיכות הסביבה וצוותו.
פירסום נוסף על התחרות ותוצאותיה יופץ באתר האוניברסיטה ובפירסומים אחרים.

איחולים לשנת בטיחות והצלחה לכולם

 


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב