המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

לתשומת לבך,

מבדק ידע זה מיועד רק לסטודנט/עובד מעבדה אשר סיים לבצע את הלומדה "בטיחות במעבדה". 
הלומדה נמצאת על גבי תקליטור במעבדה או אצל נאמן בטיחות.

בתום ביצוע המבדק יהיה עליך לחתום על הצהרה לפיה:
1בצעת את הלומדה
2. בצעת את המבדק בכוחות עצמך

למבדק 

 


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב