המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

ערכת הדרכה בבטיחות לסטודנטים לתאר ראשון במעבדות הוראה בפקולטות הניסוייות באוניברסיטה העברית

במעבדות ההוראה באוניברסיטה העברית לומדים ועובדים עם גורמי סיכון מגוונים.
יש חשיבות רבה בהדרכת הסטודנטים לגבי הסיכונים, דרכי העבודה הבטיחותית במעבדות ההוראה  והתנהגות במצב חירום \ תאונה. כך גם נדרש מפורשות בחוקים ותקנות הבטיחות.

כדי להגביר את המודעות לבטיחות ולמנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע וכדי להקל על הפקולטות הניסוייות לעמוד בדרישות החוק, הפיקה המחלקה לבטיחות גהות ואיכות הסביבה ערכת הדרכה. 

ערכת ההדרכה כוללת:
1. סרטון בנושא "עבודה בטוחה במעבדות הוראה" (כ-15 דקות) - הקרנה לסטודנטים במפגש הראשון בטרם היכנסם למעבדה.
2. מבחנים בהיקף של 10 שאלות אמריקאיות, המתייחסים לתכני הסרטון. המבחן יחולק ויבוצע ע"י הסטודנטים עם תום הקרנת הסרטון והוא מהווה הוכחה על הבנה והשתתפות בהדרכה.
3. חוברת "
הנחיות בטיחות לסטודנטים במעבדות הוראה"- תחולק לסטודנטים במפגש הראשון או לפני כן. הסטודנטים יחוייבו לקראה.
4. איגרת למדריך המתייחסת לתפקידו של המדריך ביישום והטמעת הערכה וכוללת הנחיות לסיור במעבדה, הכרת אמצעי הבטיחות והחירום ומיקומם. הסיור לכל קבוצת סטודנטים יתבצע ע"י המדריך במעבדה או המורה.
5. 
טופס אישור/הצהרה על השתתפות בהדרכת הבטיחות (צפייה בסרטון+ביצוע מבחן בציון עובר, קריאת חוברת ההנחיות והשתתפות  בסיור של המדריך במעבדה) . 
הטופס, חתום ע"י הסטודנט וע"י המדריך והצטיידות בציוד מגן אישי (משקפי מגן, חלוק ונעלים סגורות) יהוו תנאי לכניסת הסטודנט למעבדה ולתחילת עבודה בה.

המחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה מארגנת בימים אלה מפגש עם בעלי התפקידים במעבדות ההוראה בקמפוסים השונים, על מנת להציג בפניהם את ערכת ההדרכה ולהדריכם בהטמעתה.


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב