המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

עבודה עם מקורות  UV – דפי מידע והנחיות בטיחות

מקורות קרינה והספקטרום שלהם:

קרינה אולטרה סגולה (UV) היא קרינה אלקטרומגנטית בתחום אורכי הגל   100-400nm .
נהוג לחלק את ספקטרום קרינת ה-UV לשלושה תחומים:
UVA – גלים ארוכים  "אור שחור" בתחום אורכי הגל- 315-400nm  .
UVB – גלים בינוניים  “Erythemal” בתחום אורכי הגל- 280-315nm .
UVC – גלים קצרים   “Germicidal” בתחום אורכי הגל- 100-280nm .
UVB  ו- UVC נקראים גם "קרינה אקטינית" והם בעלי פוטנציאל נזק גדול יותר לרקמות מהגלים הארוכים ( UVA).בדפים אלו נתייחס לתחום הלא מיינן בספקטרום. 
מקורות מלאכותיים לקרינת UV מגוונים וכוללים בין השאר: מנורות להט, מנורות התפרקות גז, התקני פולימריזציה, מיקרוסקופ UV, מכונות צילום, מנורות סטריליזציה ושולחנות תאורה לג'לים.
האופן השכיח ליצירת קרינת   UV במקורות אלו הוא ע"י עירור גז, הנתון בתוך שפופרת, באמצעות העברת זרם חשמלי דרך הגז. 
הספקטרום הנפלט מותאם לתכלית השימוש: מקורות המיועדים לסטריליזציה פולטים קרינה בעיקר בתחום  אורכי הגל- 253-257nm (UVC) ואילו מקורות להארת  ג'לים פולטים קרינה בשני אורכי גל-(312nm (UVB) 365nm (UVA.
השמש, כמקור טבעי לקרינת UV, אחראית עיקרית לחשיפות בתחום ה-UVA
ו-UVB. קרינת UVC מהשמש נבלעת בסטרטוספירה ואינה מגיעה לפני כדור הארץ.

סיכוני חשיפה:

נזקים לרקמות - מבחינים בין שני סוגי נזקים, נזקים מידיים ונזקים כרוניים:

נזקים מיידיים – מתאפיינים באינטנסיביות גבוהה ובזמן השפעה קצר.
נזקים לעור - מתבטאים בהווצרות אדממת  (Erythema) המוכרת לנו ככוויות שמש, בצקת (Oedema) ושלבקת  (Blistering) .
(לפיגמנט בשם מלנין המצוי בעור תפקיד חשוב בהגנה מפני נזקי הקרינה. המלנין בולע חזק קרינת אור ו-UV  ומשחרר בצורה מבוקרת את האנרגיה הנבלעת) 
נזקים לעיניים - יצירת דלקות בחזית העין: דלקת הלחמית (Conjunctivitis) ודלקת הקרנית (Photokeratitis) יחד עם תחושת צריבה.

נזקים כרוניים - תוצאה של חשיפה ממושכת לקרינת UV .
נזקים לעור- הזדקנות העור, התפתחות דלקות עור ומלנומה.
נזקים לעיניים - פגיעה בקרנית, היווצרות קטרקט והצהבה של העדשה.
              
יצירת אוזון - האוזון הוא גז רעיל ביותר הנוצר מאינטראקציה של קרינת UVC עם מולקולות חמצן. חשיפה לאוזון בריכוז של  50ppm במשך חצי שעה עלולה להיות פאטלית.
לאוזון ריח חריף וניתן לאתרו בריכוזים נמוכים  (2-0.01ppm) . 

קריטריוני חשיפה תעסוקתית:

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א 1990, אומצה המלצת ארגון הגיהותנים התעשייתיים האמריקאי (ACGIH ) עבור ערך הסף לחשיפה תעסוקתית רצופה במשך 8 שעות ביום  TLV=0.1 µW/cm2

לשם השוואה, צפיפות ההספק של קרינת UV מהשמש בתחום האקטיני, מגיעה ל-  8µW/cm2  בצהרי יום קיץ אופייני. ערך סף זה מתאים לחשיפה בת 6 דקות. ערך הסף נקבע באופן שלא יגרם נזק בריאותי מיידי לעובד בריא הנחשף לקרינה. ערכי הסף עולים בצורה לינארית  ככל שזמני החשיפה קצרים יותר.

כללי בטיחות:

    א. מנדפים ביולוגיים בהם מותקנות מנורות UV   חייבים להיות תקניים ומצוידים בהתקנים  המונעים חשיפה מקרית לקרינה, כגון: מפסקי סף  על פתחי המנדף, מפסק הפעלה משולט  ונורית אזהרה דולקת בזמן ההפעלה.
   ב. מעבדות בהן מופעלות מנורות UVC חייבות להיות מאווררות היטב באופן שלא יצטבר בהן אוזון. בעת רכישת מנורת UV יש להעדיף (בכפוף לצרכי השימוש) את המנורות המסומנות בכיתוב  “Ozon Free”. מנורות אלו הינן בעלות עטיפה הבולעת אורכי גל הקצרים  מ- 260nm  .
    ג. מכשירים ניידים או קבועים המכילים מנורות UV חייבים לשאת שלט אזהרה מתאים. כמו כן יש לסמן את מפסקי המכשירים באופן שימנע טעות בהפעלה.
   ד. שולחנות  לתאורת  ג'לים:
       1. השולחנות  מצוידים במשטח שקוף לקרינת UV עליו מניחים את הג'לים. משטח זה דומה בצורתו למגן הפרספקס ועלול לגרום למשתמשים להחליף ביניהם בטעות, כפי שקרה  כבר במספר מעבדות. יש לסמן משטח זה באופן שימנע טעות בזיהוי.
      2. מכסה המגן של שולחן הג'לים חייב להיות מחובר לחזית השולחן באמצעות  צירים. לאחר הנחת צלוחית  הג'ל  על גבי  המשטח  יש להוריד את מכסה המגן על   הצלוחית. 
  ה. במעבדות בהן מותקנות בתקרה מנורות UV המשמשות לעיקור יש להתקין:
    1. מתג הפעלה מחוץ לחדר המאובטח באופן שימנע הפעלה לא מכוונת.
    2. נורת אזהרה אדומה בכניסה למעבדה המחוברת למתג ההפעלה.
    3. מפסק סף על מעגל הפעלת המנורות שיחובר לדלת המעבדה.
    4. שילוט מתאים בכניסה למעבדה.
 
ציוד מגן אישי לעבודה עם קרינת UV :

העיניים הם האיבר הרגיש ביותר לקרינת UV לכן חשוב להגן עליהן באמצעות משקפי מגן שאושרו לשימוש.
 כאמצעי מיגון לפנים משמשות מסכות פנים מפרספקס או מפוליקרבונט.
כפפות ח"פ מסוג לטקס או ניטריל מגנות היטב על הידיים מפני קרינת UV ומאפשרות חשיפה ארוכה לקרינה .
יש להגן על העור החשוף באמצעות לבישת חלוק מעבדה תקני בעל שרוולים ארוכים. 

חשיפה לקרינת UV מהשמש:
 
כפי שצוין לעיל, השמש היא המקור העיקרי לחשיפת אנשים לקרינת UV . עובדים שבמסגרת עבודתם נחשפים  לשמש לפרקי זמן ארוכים, חייבים לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:
1. הצטיידות במשקפי שמש (רצוי כאלה המספקות הגנה גם מפני קרינה היקפית)
2. כובע המצל על הפנים והעורף וביגוד המכסה חלקי עור חשופים.
3. שימוש בקרם הגנה בעל פקטור מיגון גבוה (SPF>30).
4. הגבלת השהייה בשמש בין השעות 14-10 בימי הקיץ.
5. עובדים הנוטלים תרופות או משתמשים בקביעות בחומרים קוסמטיים, חייבים להיות מודעים להשפעות אפשריות של חלק מחומרים אלו על רגישות העור לקרינת UV .

  לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב