המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

נוהל בדיקות ממרח ( smear test ) במעבדות רדיואקטיביות
 
רקע
רוב האיזוטופים הרדיואקטיביים, הנפוצים במעבדות האוניברסיטה, פולטים קרינות בטא באנרגיות שאינן ניתנות לגילוי יעיל באמצעות מנטרי קרינה בהם משתמשים במעבדות. הדרך היעילה לגילוי זיהומים במעבדות היא באמצעות בדיקות ממרח.

על מנת להשאיר סביבת עבודה נקייה מזיהומים, יש להקפיד ולבצע בדיקות ממרח בתום יום העבודה בכל המקומות העלולים להזדהם במהלך היום. 

מטרת הנוהל
הסדרת אופן ותדירות ביצוע בדיקות ממרח  ע"י עובדי מעבדות רדיואקטיביות פעילות (מעבדה פעילה היא מעבדה המתקיימת בה בזמן נתון פעילות מחקרית העושה שימוש בחומרים רדיואקטיביים).

אופן ביצוע הבדיקות
1. הכן  נייר פילטר או קיסם עטוף בצמר גפן כאמצעי לביצוע דגימת זיהום.
2. העבר את אמצעי הדגימה, לאחר הרטבתו במים, על פני משטח העבודה תוך שפשוף קל ובאופן שיכסה כ-100 סמ"ר מהמשטח הנבדק. בדגימה של מפסקים וידיות, יש לעבור על  החלקים העלולים להיות מזוהמים.
3. הכנס את אמצעי הדגימה בעזרת מלקחיים לתוך בקבוקון המכיל 5 סמ"ק נוזל סינטילציה.
4. חזור על פעולה זו בכל מקום החשוד כמזוהם.
5. הכן את המגש עליו מונחים הבקבוקונים המלאים באופן ששני הבקבוקונים הראשונים יכילו נוזל סינטילציה בלבד והבקבוקון השלישי יכיל פרט לנוזל הסינטילציה גם אמצעי לביצוע דגימה נקי (נייר פילטר או קיסם).
הקריאה שתתקבל מהבקבוקון השלישי תשמש כקריאת רקע.
6. הכנס המגש לקריאה במונה סינטילציה.
7. רשום את תוצאות הבדיקה במחברת מעבדה (log book ) באופן הבא:
 - תאריך ושעת הבדיקה.
 - האזור ממנו נלקחה הבדיקה.
 - שם האיזוטופ איתו עובדים.
 - הקריאה שהתקבלה במונה סינטילציה . 
   בשורה הראשונה תרשם קריאת הרקע  שנילקחה מהבקבוקון השלישי.
 - פירוט אופן הטיפול בזיהום במידה ויתגלה (כולל תוצאות בדיקת ממרח חוזרת).


רמת סף לזיהום משטחים
רמת הזיהום שמעבר לה נחשב המשטח למזוהם:
פולטי בטא - רמת הסף הממוצעת היא  500dpm/100cm2  . 
יוד 125 - רמת הסף הממוצעת היא  200dpm/100cm2 ( זיהומי יוד 125 מנוטרים באמצעות מנטר סינטילטור נייד).

משמעות הקריאות המתקבלות במונה סינטילציה
יעילות הגילוי של מונה סינטילציה עבור קרינת בטא היא כ- 50% .
אם נניח שיעילות איסוף הזיהום (אחוז הזיהום הנאסף בדגימה ביחס לזיהום הכללי בשטח הנדגם) היא 20% , אזי כל קריאה מעל   50dpm  שנקבל, לאחר החסרת הרקע, מעידה על מקום מזוהם החייב בטיהור.
ככלל אצבע ניתן להתייחס אל שטח כמזוהם אם הקריאות ממנו גבוהות פי 2.5 מקריאת הרקע.
 
טיהור
ניקוי משטחים וכלים שנמצאו מזוהמים בבדיקת ממרח, יעשה בעזרת נייר סופג ותמיסת ניקוי. יש להמשיך בפעולות הניקוי עד להורדת הקריאות בבדיקות הממרח אל מתחת לסף הזיהום.

תדירות הבדיקות
כל עובד מעבדה שעסק בפעילות בה מעורבים חומרים רדיואקטיביים יבצע, בסוף יום העבודה, בדיקת ממרח שתכלול את משטחי העבודה, כלים וחפצים שנעשה בהם שימוש במהלך היום.
 
חובת רישום
תוצאות בדיקות הממרח ירשמו במחברת מעבדה. רישום מסודר יהווה תנאי להזמנת חומרים רדיואקטיביים.

אחריות
ביצוע הבדיקות והרישום הינם באחריות מנהל המעבדה.

 

                 
לצפייה בסרטון הדגמה לביצוע בדיקות ממרח – לחץ כאן


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב