המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

מערך עזרה ראשונה באוניברסיטה

בהתאם להוראת הנהלה  09-023  המסתמכת על פקודת הבטיחות בעבודה, פרק ד' סימן ה' "עזרה ראשונה" ותקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), הוקם ע"י המחלקה לבטיחות ולגהות מערך עזרה ראשונה בקמפוסי האוניברסיטה.

מערך עזרה ראשונה זה כולל:
                        
מגישי עזרה ראשונה מאומנים, אשר הוכשרו למתן עזרה ראשונה בקורס ייעודי (בהיקף 44 שעות) ועוברים קורסי רענון מידי שנה. הם מצוידים בתרמילים המכילים  ציוד עזרה ראשונה למתן טיפול ראשוני לנפגעים, כמפוקט בהוראת ההנהלה.

במקרה של אירוע בריאותי ו/או פגיעה חמורה באדם, במקביל לפניה למגיש עזרה ראשונה מאומן ולמתן עזרה ראשונה יש להודיע מיידית למוקד הביטחון בקמפוס, אשר יזעיק שירותי מד"א, במקביל לגורמי טיפול מקומיים.


אחראים על ארונות עזרה ראשונה לטיפול עצמי, שתפקידם לספק לכל אדם שזקוק לכך, ציוד עזרה ראשונה מתוך ארונות אלה, המכילים ציוד בסיסי כמפורט בהוראת ההנהלה.

במקרה של מיחושים, חום או פציעה קלה ניתן לפנות לאחראי ארון עזרה ראשונה ולקבל ממנו ציוד המתאים לטיפול עצמי.

 במקרה של הודעה למוקד הביטחון בקמפוס על מקרה חרום יזעיק המוקד למקום גורמי עזרה ראשונה פנימיים ובמידת הצורך גורמי חוץ – שירותי מד"א לטיפול ופינוי. 

 

 


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב