המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית


טיפול בשפך רדיואקטיבי


1. הזהר את האנשים סביבך. פנה את המעבדה במקרה ואינך מיומן לטפל בשפך רדיואקטיבי.

2. בתקלת פיזור מקומית ( תקלה שאינה חורגת מתחומי המעבדה) צוות המעבדה המיומן יכול לטפל בה ללא סיוע חיצוני. במקרה של פיזור נרחב יש לפנות המעבדה, לסגור הדלת ולהציב שילוט האוסר כניסה למעבדה. הזעק המב"ק והודע למוקד ביטחון.

3. הזעק לפי הצורך עובד מיומן נוסף לסיוע.

4. נטר עצמך. במקרה וגילית זיהום (שפך על הגוף) , פשוט בגדים מזוהמים ושטוף במקלחת חירום או שוטף עיניים במשך כ-15 דקות.
 
5. הטיפול בשפך יתבצע תוך שימוש במגיני נעליים בנוסף לציוד המגן האישי (משקפי מגן, כפפות  וחלוק מעבדה). מגיני הנעליים נמצאים בארונות החירום לטיפול בשפך.

6. השתמש בנייר סופג או בסמרטוט לניקוי שפך נוזלי. 

7. ניקוי השפך יתבצע מקצות האזור המזוהם פנימה כלפי מרכזו, כדי למנוע הרחבת הזיהום.

8. יש להמשיך בתהליך הניקוי בעזרת נייר הסופג או הסמרטוט עד לקבלת קריאות רקע.

9. יש להשליך הניירות הסופגים, הסמרטוטים וציוד המגן האישי המזוהם לשקיות ייעודיות ולעמדת הפסולת הרדיואקטיבית. שברי זכוכית וחלקים חדים ייאספו למיכל פסולת רדיואקטיבית נוזלית.

10. בתום התהליך, נטר עצמך והמעורבים בתהליך הניקוי (כולל סוליות הנעליים), קרא למב"ק ודווח לו. עזיבת מקום האירוע רק לאחר קבלת אישור מהמב"ק.

 


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב