המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

הוראות בטיחות למפעילי בתי אוכל


המטרה
להבטיח כי בבתי האוכל באוניברסיטה העברית בירושלים, נשמרים כללי התברואה, הניקיון והבטיחות, המתחייבים מהוראות החוק ודרישות הבטיחות.
אסמכתאות: 1. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג- 1983
                    2. תקנות הבטיחות בעבודה.

הוראות כלליות


יש להדריך את העובדים בדרישות הנובעות מסוג העבודה והשימוש הבטיחותי בציוד העומד לרשותם.
יש להקפיד על לבוש מתאים על פי סוג העבודה (כפפות, כובע, נעליים וכו').
יש לוודא סילוק חפצים על הרצפה, העלולים לגרום להחלקה, מעידה או נפילה.
במקרה של אירוע או תאונה יש לדווח למוקד הביטחון: גבעת רם 85000, הר הצופים 83000 עין כרם 88060, רחובות 81241, ולמפקח הבטיחות בקמפוס.

טיפול בידיים

לפני כל טיפול באוכל, יש לרחוץ ידיים עם מים וסבון.
יש להקפיד במיוחד על רחיצת ידיים לאחר:
• ביקור בשירותים
• נגיעה בכסף
• שיעול והתעטשות
• נגיעה בחיה כלשהי
• נגיעה באוכל גלמי (כמו בשר ודגים )
• נגיעה בפסולת כלשהי 
בחירת כפפות מתאימות:
• יש להתאים את גודל הכפפה לכל עובד ועובד.
• לשטיפת כלים רצוי להשתמש בכפפות גומי, ויניל או PVC.
• בעבודות מיוחדות, יש להשתמש בכפפות עמידות לפי סוג העבודה (למניעת פגיעה מכלים חדים למשל).
• יש להשתמש בכפפות מתאימות נגד חום.
מומלץ להשתמש בקרם לחות לידיים נגד יבוש העור וחדירת זיהומים דרך סדקים. גם בשימוש בכפפות יש לשמור על שלמות העור.
במקרה של פציעה, אפילו קלה, רצוי לדמם את הפצע מעט, ולאחר מכן לשטוף היטב במים וסבון. יש לשים יוד או חומר חיטוי אחר. יש לדווח מיידית לאחראי ובמידת הצורך, לקבל טיפול מתאים לאלתר. 
טיפול בכלי זכוכית
יש לבדוק כלי זכוכית לפני השטיפה ולסלק כלים פגועים או סדוקים.
בשטיפת מכלים גדולים, יש לתמוך בהם בצד הכיור ליצירת שליטה טובה יותר.
במקרה של שבירת כלי זכוכית, יש  לפעול מיידית לסילוק השברים והפסולת, אם נוצרה וניקוי השטח תוך שימוש בציוד המגן הדרוש.
פסולת של שברי זכוכית וכדומה, יש להכניס למיכל קשיח וסגור (קרטון, פלסטיק או מתכת). אין לפנות מכלים, אשר חפצים חדים בולטים מהם החוצה

חומרי ניקוי

יש להקצות מקום מוגדר ובטוח לאחסון חומרי ניקוי (בנפרד מדברי אוכל).
יש להכיר את התכונות והסכנות של חומרי ניקוי, וכן דרך הטיפול במקרה של שפיכת החומר או מגע בעור ו/או בעיניים.
יש לקרוא ולהכיר את הוראות השימוש על תווית המכל.
אין לערבב חומרי ניקוי שונים (מחשש לריאקציה), לדוגמה:
מלבין (אקונומיקה) עם פנטסטיק או עם חומצה.
חל איסור מוחלט לאחסן חומצה או חומר ניקוי מסוכן אחר במכלים המיועדים לשתייה או אוכל.

בטיחות חשמל וגז

אין לגעת במכשיר חשמלי בידיים רטובות.
אין לשפוך מים או נוזל כלשהו בקרבת שקעים בקיר או בשולחן או במקום
שיש חוטים מאריכים על הרצפה
אין לנקות במים מכשיר חשמלי כלשהו, בלי לוודא שהמכשיר מנותק מהחשמל.
אין לטלטל מתקן חשמלי או גז דלוק. קודם יש לכבות את המכשיר.
יש לוודא כי כל העובדים מזהים את ריח גז הבישול (בוטן), יודעים את מקום הברז הראשי ומתורגלים כיצד לפעול בזמן דליפה.
בעת דליפת גז:
• יש לסגור מיידית את הברז הראשי. (פתיחתו מחדש רק באישור גורמי בטיחות).
• יש לאוורר את המקום.
• אין לכבות או להדליק מכשירי חשמל מתוך החדר (כולל תאורה).ניתן לכבות על ידי מפסק ראשי מחוץ לאזור הדליפה.
• יש לפנות את המקום ולהזעיק את גורמי הביטחון והבטיחות.

בטיחות אש

יש לוודא מיקום מטפי האש ולתרגל הפעלתם.
בעת התלקחות שמן בסיר בישול, יש לכסות מיד את הסיר עם מכסה או שמיכת כיבוי, או לכבות עם מטף כיבוי. 
אסור לשפוך מים על שמן בוער.
בהתלקחות בגדי עובד, יש לכבות את האש על ידי כיסוי עם שמיכת כיבוי או בגד מתאים, תוך גלגול על הרצפה. אסור לכבות אדם בוער עם מטף כיבוי.
התנהגות במקרה של גילוי שריפה
א.  להפעיל לחצן חירום (אזעקה) - אם קיים.
ב.  להרחיק אחרים מאזור הסכנה.
ג.  להודיע מיידית למוקד הביטחון בקמפוס: גבעת רם 85000, הר הצופים 83000, עין כרם 88060, רחובות 81241.
ד.  לסגור  ברזי גז ראשיים, המזינים את אזור האירוע. (אין לפתוח לאחר מכן את ברזי הגז ללא אישור מגורמי הבטיחות).
ה.  לנתק זרם החשמל השייך לאזור האירוע.
ו.  אין להשתמש במים לכיבוי, כל עוד לא נותק זרם החשמל.
ז.  להפעיל מטפי כיבוי בשיקול דעת ולפי הצרכים.
ח.  אין להשתמש במעליות במקרה של גילוי שריפה.
ט.  בהגיע אנשי הביטחון, הבטיחות או אנשי הכבאות, יש להעביר אליהם מידע מרבי ולפעול לפי הוראותיהם.

מילוט

יש לוודא כי בכל בית אוכל ישנה יציאת חירום והיא פנויה ממכשולים בכל עת וניתנת לפתיחה מהירה בזמן חירום.
יש לוודא שיציאת החירום מסומנת ומעליה יש תאורת חירום, בעלת כיתוב "יציאה" ואשר נבדקת כל שבועיים על ידי בעל המקום.
עזרה ראשונה
יש להתקין ארון עזרה ראשונה לטיפול עצמי עם הפריטים הבאים:
פלסטר סיליקון עמיד במים  50 יח'
פד גזה 7.5 X 7.5 ס"מ   20 יח'
תחבושות גזה 5 ס"מ   10 יח'
תחבושת אישית    2  יח'
משולש לקיבוע + סיכת בטחון  4  יח'
סביעור     100 מ"ל
אקמול     20 טבליות
פינצטה     1  יח'
מספריים     1  יח'
צמר גפן     20 גר'
משחה לחיטוי זיהומים ודלקות עור
פצעים וכוויות שטחיות   15 גרם
כפפות חד פעמיות    5 זוגות 
 


טופס התחייבות
 
שם מנהל בית האוכל ____________________ טלפון _____________
 
מיקום בית האוכל ________________________________________
 
התחייבות מנהל בית האוכל 
 
1. הריני מאשר כי מובנים וידועים לי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג - 1983, ותקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיים ואני מתחייב לפעול על פיהם.


2. בכל מקרה של ספק, הריני מתחייב לפעול על פי הוראות והנחיות של המחלקה לבטיחות ולגיהות של האוניברסיטה העברית בירושלים.


3. ידוע לי, שאם אפר את התקנות הנ"ל ו/או הוראות המחלקה לבטיחות ולגיהות, תהיה האוניברסיטה רשאית לבטל את החוזה עימי ולא יהיו לי כל תביעות ו/או טענות בנוגע לביטול זה.
 
 
 

_________________________                                                       __________   

חתימה וחותמת מנהל בית האוכל                                                                  תאריך
 

 


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב