נוהלי בטיחות לעובדים וקבלנים העוסקים בעבודות גינון באוניברסיטה העברית

 1.    הוראות כלליות

א.   לא יעסוק אדם בעבודות גינון, אלא אם עבר הדרכה בנוגע לסיכונים השונים הקשורים לעבודתו ואופן הפעלת הכלים והמכשירים עמם הוא עובד.
ב.   יש להשתמש בציוד מגן אישי כנדרש
ג.   במקרה של אירוע או תאונה יש לפעול ע"פ הוראת הנהלה 020 - 09 (דיווח למוקד הביטחון, למפקח הבטיחות בקמפוס, פינוי נפגעים וכו').
ד.   על העובדים להכיר את משמעות שלטי האזהרה במקום עבודתם (למשל, של חומרי   הדברה).
ה.   בימים חמים יש לוודא שתית מים מספקת והגנה מתאימה מקרני השמש
ו.    יש להימנע מעבודה בחוץ בתנאי חום וקור קיצוניים.
ז.   יש לוודא המצאות תיק עזרה ראשונה ומגיש מאומן, כנדרש בחוק.

 2.    כלי עבודה ומכשור

א. כלי עבודה ידניים 
  
1.   כלים ידניים חייבים להיות תקינים ומתאימים לייעודם. אין להשתמש בכלי עבודה לשימוש שלא יועדו לו. 
  2.   אין להשאיר כלי עבודה בשטח.
  3.   כלים חדים (כגון: מזמרה, מספרי גיזום) יינשאו בתוך נרתיק ייעודי.
  4.   יש לטפל בכלי העבודה לפי הוראות היצרן.

ב. כלי עבודה ממונעים
  1 .  כלי עבודה מיטלטלים המונעים בחשמל יהיו אחד מאלה: בעלי בידוד כפול שלם ותקין (על גוף המכשיר חייב סימון תיקני), מוזנים ממתח נמוך מאוד (עד 50 וולט), מוגנים בממסר פחת.
  2.   יש לוודא תקינות כבל ההזנה והתקע של כלים חשמליים.
  3.   יש ללמוד את הוראות ההפעלה של כל כלי לפני תחילת העבודה.
  4.   כלים בעלי להב  או חלקים נעים יהיו ממוגנים בהתאם לחוק.
  5.   בגיזום או חיתוך באמצעות חרמש מוטורי, משור שרשרת וכו', יש להקפיד להרחיק אנשים שאינם עוסקים בעבודה מהאיזור המסוכן (שבבים עפים, נפילת גזם וכו').
  6.   אין להשאיר כלי מוטורי מונע ללא השגחה.

 ג. טרקטורים
  1.   טרקטורים וטרקטורונים יהיו מצוידים במסגרת בטיחות מאושרת.
  2.   טרקטורים יהיו מצוידים בהתרעה קולית בעת שילוב הילוך אחורי.
  3.   נסיעה לאחור של טרקטור עם עגלה תעשה בסיוע של  מכוון קרקעי.

 ד. דלקים
 1.   תדלוק מנועי בנזין וסולר (כגון: חרמש מוטורי, טרקטורון וכו') יבוצע באוויר הצח, רחוק מכל מקור אש, ניצוצות או צמחיה דליקה, כשהמנוע מדומם ומקורר.
  2.  אחסון הדלק יעשה במכלים ייעודיים תקינים ואטומים. המחסן יהיה מאוורר היטב (לפחות 6 החלפות אוויר בשעה) מוצל, קריר (הטמפרטורה לא תעלה על 36ºC) ומרוחק ממקורות אש וחום.
  3.  כמויות הדלק באיחסון יהיו מינימליות הדרושות לעבודה של שבוע ימים, אך לא יותר מ- 100 ליטר סולר ו- 25 ליטר בנזין.
  4.  בקרבת נקודת התדלוק \ איחסון ימצאו שני מטפי כיבוי אבקה 6 ק"ג והעובדים יעברו הדרכה מעשית להפעלתם.
  5.  בסיום התדלוק יש לוודא סגירה טובה של מיכל הדלק ושאין נזילות.


3. ציוד מגן אישי

א.   על המנהל \ קבלן לספק לעובדיו ציוד מגן אישי, נושא תו תקן ישראלי או בינלאומי מאושר, בהתאם  לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז - 1997.
ב.   על המנהל\קבלן להדריך את העובדים לגבי השימוש הנכון בציוד המגן האישי, ולוודא כי נעשה בו שימוש נכון.
ג.   להלן עבודות הגינון הנפוצות בקמפוסים וציוד המגן האישי הנדרש לביצוע עבודות אלה:

תיאור העבודה     


ציוד מגן אישי נדרש

 

עבודות הדברה (הכנה, מיהול, ריסוס וכו')  מסכה עם פילטר מתאים, משקפי מגן, כפפות עמידות לחומר, בגד מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד - בהתאם להוראות היצרן.
בריסוס - באמצעות מרסס מוטורי יש להשתמש גם באטמי אוזניים/ אוזניות.
 הפעלת חרמש מוטורי    מגן פנים מלא, אטמי אוזניים או אוזניות, נעלי בטיחות, כפפות עבודה.
גיזום עצים ושיחים באמצעות משור שרשרת   מגן פנים, אטמי אוזניים או אוזניות, קסדת מגן, כפפות עבודה, נעלי בטיחות.
 הפעלת מכסחת דשא  אטמי אוזניים או אוזניות, נעלי בטיחות, משקפי מגן, כפפות עבודה. 
 גיזום ידני   כפפות עבודה, נעלי בטיחות, משקפי מגן, בגדי עבודה ארוכים
 עבודה בקיץ \ בשמש  כובע רחב, משקפי שמש מסננות V.U , בגדי עבודה קלים עם שרוולים ארוכים, קרם בעל מקדם הגנה לפחות 15 לקרינה אולטרה סגולה, למריחה פעמיים ביום על חלקי גוף חשופים 
 עבודה בחורף \ בקור   שכמיה מכנסיים וכובע אטומים לגשם, בגדים חמים

חזרה  להוראות כלליות

  4.    עבודות הדברה

א.  המנהל \ הקבלן יהיה מצויד בדף מידע (MSDS) של כל חומר הדברה שבשימוש. דף המידע יסופק ע"י יצרן \ משווק  החומר.
ב.  המנהל \ הקבלן יוודא שהשימוש בחומר ההדברה יעשה ע"פ ההוראות היצרן (כולל נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים, ציוד מגן אישי הנדרש, וכו').
ג.  המנהל \ הקבלן יספק לעובדיו את דף המידע של החומר,לפני תחילת העבודה עמו, ויוודא כי קראו והבינו את תוכנו.
ד.  המנהל \ הקבלן  יוודא כי חומר ההדברה כלול בהיתר הרעלים של האוניברסיטה, או של הקבלן.
ה. בתום העבודה עם חומרי הדברה יש להתקלח היטב במים וסבון ולהחליף לבגדים נקיים.
ו.  חומרי ההדברה יאוחסנו במחסן מתאים: מאוורר (פתוח בתריס או רשת משני כוונים  נגדיים, או אוורור מאולץ של לפחות 6 החלפות אוויר בשעה) מוצל, משולט, נעול בפני זרים ותוך הקפדה על הוראות האיחסון של יצרן החומר. יש לאחסן כמויות מינימליות הדרושות לעבודה שוטפת.
ז.  פסולת חומרי הדברה, כולל המיכלים, יפונו ע"פ הוראות המחלקה לבטיחות ולגיהות, ובתיאום עמה.
ח. יש לבצע בדיקות רפואיות לעובדים לפני, במהלך ובתום עבודה עם חומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים, בהתאם לתקנה הרלוונטית.
ט. בתקופות חמות יש לבצע עבודות עם חומרי הדברה בשעות הבוקר או אחה"צ, כדי למנוע עומס חום על העובדים המשתמשים בציוד המגן האישי הדרוש.


 5.   עבודות גיזום בגובה

א.  עבודה בגובה תלווה תמיד ע"י משקיף \ עוזר על הקרקע.
ב.  בעבודות גיזום בגובה העולה על 3 מ' יש להשתמש במתקן הרמה מאושר, המצויד בסל הרמת אדם תיקני, והמופעל ע"י עובד מוסמך.
ג.   סולמות מטלטלים:
   1.  לפני כל שימוש תתבצע בדיקת תקינות לסולם. אין להשתמש בסולמות פגומים (שלבים חסרים או פגומים, סדקים וכו').
   2.  יש להשתמש בסולם שיוצר ע"י יצרן מוכר, נושא תו תקן והנושא סימון ברור של העומס המותר והוראות שימוש.
   3.  גובה הסולם יהיה לפחות 3 שלבים (כ - 1 מ') יותר מהנקודה העליונה ממנה מתבצעת עבודה.
   4.  בסיסי הסולם יועמדו על משטח אופקי איתן. 
   5.  חלקו העליון יוסמך על סמך יציב (לא על ענפי העץ). אם לא ניתן יש להשתמש בסולם כפול.
   6.  שיפוע סולם, למעט סולם כפול, יהיה 1 אופקי ל- 4 אנכי.
ד.  במקרה עבודה ממושכת בגובה העולה על 2 מטרים על העובד להיות מחובר ברתמה תיקנית, לחלק יציב (גזע מרכזי שיכול לעמוד בעומס, חלק ממבנה וכו').
ה.  אין לבצע עבודות גיזום במרחק הקרוב מ- 5 מ'  לקווי מתח עיליים. במקרה הצורך יש לפנות לחברת חשמל.

6.    איסוף גזם

א.   את הגזם יש לאסוף במקומות מאושרים (הרחק ממטעני אש, צמחיה דליקה, מצבורי דלק, תחנות שנאות, וכו'),
ב.   את הגזם יש לפנות משטח הקמפוס, לאתר מתאים ומאושר, במהירות האפשרית.
ג.    אסור לשרוף גזם בשטח הקמפוס.

7.   עבודות חפירה והנחת צנרת השקיה

א.  יש לוודא כי החופר לא יפגע בצנרת (חשמל, מים, ביוב וכו') ומכלים תת קרקעיים.
ב.  בהובלת צנרת השקיה ממתכת יש לוודא כי לא יפגעו בקווי חשמל עיליים.


8.  סיכונים ביולוגיים

א.   עבודה בקרבת כוורות או קנים של חרקים מעופפים עוקצים (דבורים, צרעות וכו') תעשה ע"י עובד מיומן וממוגן בהתאם.
ב.   יש להדריך את העובדים כיצד לזהות ואיך להיזהר מבעלי חיים ארסיים (נחשים, עקרבים, נדלים, עכביש אלמנה שחורה וכו').
ג.   במקרה עקיצה או הכשה ע"י בע"ח ארסי, או אף חשש לכך, יש לפנות את הנפגע מיד לחדר מיון הקרוב, עם תיאור בעל החיים (רצוי להביא את בע"ח ללא סיכון נוסף).
ד.   יש להכיר את הצמחים הרעילים והאלרגנים בסביבת העבודה (כגון: הרדוף הנחלים, פיקוס בנימינה וכו').
ה.   יש להימנע משתילת צמחים רעילים ואלרגנים חריפים, בעיקר בקרבת גני ילדים או שטחי פנאי.

Department of Occupational and Environmental Safety and Hygiene
דוא"ל:
http://safety.huji.ac.il/