משקפי מגן במעבדות האוניברסיטה

על כל העובדים והסטודנטים, להרכיב משקפי מגן בכל מהלך שהותם במעבדות כימיות, אלקטרו-מכניות וביולוגיות או במקומות בהם קיים סיכון לפגיעה בעיניים.

רכישת משקפי מגן תעשה על פי הוראת הנהלה 09-015.

סטודנט - יצויד על ידי אחראי המעבדה בטופס ''התאמה ואספקה של משקפי מגן לסטודנט/ית'', יפנה לסניף 'אופטיקנה' (בירושלים - קניון מלחה; ברחובות - רח' הרצל 171), יעבור בדיקת ראיה ('ויזוס') וירכוש משקפי מגן מתאימים על פי תוצאות הבדיקה.

עובד - יפנה למזכירות הפקולטה/היחידה לקבלת טופס ''בקשה לאישור הזמנה של משקפי מגן לעובד/ת'' וטופס התחייבות מוקדמת (טופס 29), על סכום המתאים לסוג המשקפיים הנחוצים לו - ראה טבלת מחירים להלן.
 
העובד ימסור הטפסים הנ'ל למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס, ויקבל ממנו טופס 'התאמה ואספקה של משקפי מגן לעובד/ת', איתו יפנה העובד לסניף 'אופטיקנה' לבדיקת ראיה ('ויזוס') ולקבלת משקפי מגן מתאימים.

לעובד/סטודנט האפשרויות הבאות:

1. משקפי בטיחות 'פלנו' (לא אופטיות) - לאלו אשר ראייתם תקינה.
2. עדשות אופטיות לסוגיהן במסגרות בטיחות - לזקוקים לעדשות אופטיות.
3. 'גוגלס' להרכבה מעל למשקפים אופטיות, או במקום משקפי 'פלנו'.
4. משקפי-על המורכבות מעל למשקפים אופטיות 

אין לעבוד במעבדה עם עדשות מגע!

Department of Occupational and Environmental Safety and Hygiene
דוא"ל:
http://safety.huji.ac.il/