המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

קרינה ממתגים להתחברות אלחוטית לאינטרנט ומגברי טלפוניה סלולרית 
 

במהלך התקופה האחרונה הותקנו במספר מבנים בקמפוסי האוניברסיטה מתגים אלחוטיים (התקנים המאפשרים התחברות אלחוטית של מחשבים לרשת האינטרנט). ההתקנה עוררה חשש מחשיפה לקרינה בקרב ציבור העובדים הסמוך למתגים אלו ועל כן מחוייב מתן הבהרות הקשורות לבטיחות קרינה.

הקרינה הנפלטת מהמתגים האלחוטיים היא קרינה אלקטרומגנטית בתדר  2.4 GHz (תדר המיקרוגל הביתי). תדר השידור של מתגים אלו נמצא בתחום תדירות הרדיו RF, אליו שייכים גם תדרי השידור של מיקרו אנטנות (0.8-1.8 GHz) המותקנות אף הן במספר מבנים בקמפוסים ומשמשות לשיפור הקליטה של שיחות מטלפונים סלולריים בתוך המבנים.

קרינה אלקטרומגנטית בתחום RF (להלן קרינת RF) איננה קרינה מייננת, כלומר אין לה האנרגיה הדרושה על מנת לגרום לשינוי מבני ברמה האטומית שיביא בסופו של דבר ליצירת תא סרטני ברקמה הנחשפת. הבדלים האנרגטיים בין קרינה מייננת לקרינת RF בתדרים המדוברים מגיעים לשישה סדרי גודל (פי מליון) ויותר.

נזקי קרינת RF הידועים כבלתי הפיכים הם נזקים תרמיים המתבטאים בחימום הרקמה עד לקרישת החלבונים בה ולהריסתה.

הגבלת החשיפה לקרינת RF לעובדים ולאוכלוסייה נועדה למנוע לחלוטין נזקים תרמיים והיא מעוגנת בתקנים בינלאומיים ומקומיים.

חשיפה לקרינת RF מתחת לתקני החשיפה המומלצים, ע"פ הידוע כיום, אינה גורמת לאפקטים בריאותיים שליליים לאוכלוסיה הכללית. יחד עם זאת, קיימות עדויות לקיומם של אפקטים שאינם תרמיים ברמות חשיפה שמתחת לתקן המומלץ. מסיבה זו אימצו ארגונים בינלאומיים העוסקים בהגנה מקרינה את מה שקרוי בפיהם 'הגישה הזהירה' (Precautionary Approach) בכל הקשור לחשיפות מקרינת RF .משמעות גישה זו היא המלצה לצמצום מרצון של משך החשיפה לקרינת RF בעיקר כשמדובר בשימוש של ילדים בטלפונים סלולריים.

ארגון הבריאות העולמי מנהל ומתאם מאז 1996 פרויקט רחב היקף לבחינת ההשפעות הבריאותיות של החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ויפרסם ממצאיו במהלך 2007.

הספק השידור של המתגים והמיקרו אנטנות נמוך ביותר (קטן פי 6 ויותר מהספק השידור של טלפונים סלולריים) ובמרחקים העולים על 30 ס"מ, החל מהם יורדת החשיפה לפחות מאחוז אחד מתקן החשיפה.

המתגים והאנטנות נמצאים תחת פיקוח המחלקה לבטיחות ולגיהות החל משלב מתן האישור להקמתן. במסגרת פיקוח זה נמדדים שטפי הקרינה מהם באופן מדגמי במהלך השנים, כך שמבחינה זו אנו עומדים בהמלצות ל-'גישה זהירה' ושומרים על רמת חשיפה נמוכה ביותר. 


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב