טפסים בתחומי הבטיחות

בטיחות -מתוך אתר האוניברסיטה

      כל הטפסים בבטיחות

מחקר ופיתוח ויישום מחקרים

         נספח בטיחות

תכנית עבודה - תכנית בטיחות שנתית למעבדה

      קובץ WORD
      קובץ PDF

הדרכת בטיחות לסטודנטים במעבדות הוראה

       טופס אישור והצהרת הסטודנט

Department of Occupational and Environmental Safety and Hygiene
דוא"ל:
http://safety.huji.ac.il/