המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

טפסים בתחומי הבטיחות

בטיחות -מתוך אתר האוניברסיטה

      כל הטפסים בבטיחות

מחקר ופיתוח ויישום מחקרים

         נספח בטיחות

תכנית עבודה - תכנית בטיחות שנתית למעבדה

      קובץ WORD
      קובץ PDF

הדרכת בטיחות לסטודנטים במעבדות הוראה

       טופס אישור והצהרת הסטודנט


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב