המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק א': מבוא והוראות הנהלה

במעבדות שבהם עורכים ניסיונות במקורות ביולוגיים, עלולים העובדים וסביבתם להיחשף לגורמים המהווים סיכון ביולוגי. כדי למנוע את החשיפה למקורות סיכון ביולוגיים, יש לנקוט את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על-פי המפורט במדריך זה המכיל 13 פרקים...


פרק ב': הדרכה בסיסית לעובדים במעבדות ביולוגיות

אין לאכול, לשתות, לעשן או להתאפר בשטח המעבדה...


פרק ג': רמות הסיכונים הביולוגיים ותנאי בידוד

העיקרון המנחה בעבודה במעבדה הביולוגית הוא עיקרון ההסגר, הבידוד או הכליאה (Containment), כאשר הכוונה היא לכל האמצעים הננקטים למניעת חשיפה לגורמים מזהמים, מידבקים או טוקסיים בתוך היחידה או מחוצה לה...


פרק ד': סיווג מינדפים ביולוגיים ונהלי שימוש

מנדפים ביולוגיים הם אמצעי בידוד במעבדה הביולוגית, המיועדים למנוע חשיפה לגורמים מזהמים ומידבקים ולחומרים רעילים, ולספק תנאי עבודה סטריליים בעת ביצוע העבודה/המחקר....


פרק ה' - הנחיות עבודה בביוטכנולוגיה וסיווג הגורמים הביולוגיים

עבודה בביוטכנולוגיה תתבצע ביחידה ברמת בידוד או כליאה 1 עד 4, (Biosafety level 1-4)  ולפי כל כללי הבטיחות, על פי דרגת הסיכון של הגורם הביולוגי ועל פי הנחיות NIH...


פרק ו' - נוהל עבודה במעבדה ברמת בטיחות 3 (BL-3)

קובץ הנהלים, טפסים, הוראות עבודה...

 


פרק ז': הוראות טיפול בדם, ברקמות ובנוזלים מגוף האדם

בשנת 1991התפרסמו בארצות הברית על ידי OSHA, תקנות לגבי עבודה עם דם, רקמות ונוזלים מגוף האדם – The Bloodborne Pathogens Standard. התקנות מיועדות להגן על עובדים החשופים לגורמים פתוגניים בדם, כמו נגיף האיידס (HIV), ודלקת כבד נגיפית (הפטיטיס B ו-C)...


פרק ח': אחסון ושינוע של מקור סיכון ביולוגי

נוהלי הבטיחות בנושא אריזה ומשלוח של חומרים ביולוגיים ממקורות שונים (בני אדם, בעלי חיים ואחרים), מתייחסים לחומרים העלולים להכיל מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות זיהומיות, רעלנים או חומרים ביולוגיים אחרים, המיועדים למחקר או לבדיקה מעבדתית...


פרק ט': טיהור פסולת ביולוגית וסילוקה

תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) התשנ"ו 1997-, מתייחסות לטיפול בפסולת ממקור סיכון ביולוגי, הכוללת פסולת זיהומית, פסולת פריטים חדים ופסולת פגרים. פסולת רפואית מסוכנת היא פסולת כימית וציטוטוקסית, אשר מסולקת לרמת חובב על פי נוהלי האוניברסיטה...


פרק י': טיפול בזיהום ביולוגי משפך או מנתז

1.  שפך בתוך מנדף ביולוגי...

2.  שפך אל מחוץ למנדף הביולוגי...

3.  דליפת חומרים רדיואקטיביים מסוכנים אל מחוץ למנדף הביולוגי...


המדריך לבטיחות ביולוגית עמודים: [1] 2 (פריטים: 13)
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב