המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
מכשירים ניידים לניטור קרינה מייננת

השימוש הנרחב בחומרים רדיואקטיבים ומקורות שונים של קרינה מייננת לצורך מחקר וטיפול, מחייב התייחסות לאמצעי הגילוי של זיהום רדיואקטיבי ושדה קרינה בסביבת המקורות. התאמת המכשיר ושיטת המדידה לסוגי הקרינה (חלקיק טעון או  פוטון), אנרגית הקרינה והאינפורמציה הדרושה (גילוי זהום רדיואקטיבי או שדה קרינה), הכרחית לגילוי ומדידה יעילים...


הסברים לדפי מידע

הפליטה העיקרית: כוללת את סוגי הקרינה ( a, +b,  -b  , או  g ( אנרגית הקרינה הנפלטת ושכיחותה היחסית...


טריטיום (TRITIUM 3H )

נתונים פיזיקליים...


פחמן (14 CARBON 14 14C )
 נתונים פיסיקליים...

זרחן 32 (PHOSPHORUS 32 32P )
נתונים פיסיקליים...

גופרית 35 (SULFUR 35 35S )
נתונים פיסיקליים...

סידן 45 (CALCIUM 45 45C )
נתונים פיסיקליים

ברזל 55 (Iron 55 55Fe2)
  נתונים פיסיקליים...

יוד 125 (Iodine125I53)
נתונים פיסיקליים...

תוריום 228 ( Thorium 228 228Th90)
נתונים פיסיקליים

המדריך לבטיחות קרינה עמודים: 1 [2] 3 (פריטים: 21)
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב