המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
הקדמה

חוברת זו מיועדת לכלל העוסקים באוניברסיטה העברית בעבודה עם חומרים רדיואקטיבים. בחוברת זו 21 פרקים...


טיפול בתקלות פיזור חומרים רדיואקטיביים

היקף תקלה שתוצאתה פיזור זיהום רדיואקטיבי, יכול לנוע בין שפך מקומי במעבדה  ללא סיכון משמעותי לעובדים ועד לתקרית נרחבת החורגת מתחום המעבדה ובעלת פוטנציאל סיכון גבוה לעובדים ולסביבה...


הוראות בטיחות בעבודה עם יוד 125
ביצוע יודינציות ושימוש ב- Na125I ייעשו אך ורק בתוך מנדף רדיואקטיבי תקין ומאושר ע"י המחלקה...

עבודה עם תרכובות אורגניות של גופרית (Methionine, Cystein)
בעת עבודה עם Methionine ו- Cystein המסומנות 35S, משתחררים, כתוצאה מהתפרקות מולקולרית, חומרים המכילים  35S...

הוראות בטיחות לעבודה עם תרכובות אורניום

האקטיביות הסגולית (specific activity) של אורניום טבעי (  U-238) היא 11.1KBq\gr) 0.3mCi\g) והאקטיביות הסגולית של אורניל אצטט (Uranyl acetate) היא  6.29KBq\gr) 0.17mCi\g). האקטיביות הסגולית של אורניל פוספט (Uranyl phosphate) ואורניל ניטרט (Uranyl nitrate) דומה לזה של אורניל אצטט...


קריטריונים לביצוע בדיקות שתן רדיוטוקסיקולוגיות
בדיקות שתן רדיוטוקסיקולוגיות משמשות כאמצעי בקרה אישית ומחויבים בהן עובדי קרינה בעלי סיכון לחשיפה פנימית...

הנחיות למשלוח חומר רדיואקטיבי מחוץ לתחום האוניברסיטה

אין לשלוח ולקבל חומר רדיואקטיבי מחוץ לתחום האוניברסיטה מבלי לקבל אישור על כך ממפקח בטיחות קרינה בקמפוס...


הגנה על חומרים רדיואקטיביים בשעת חירום

נוהל זה בא לאפשר המשך השימוש בחומרים רדיואקטיביים במעבדות האוניברסיטה בשעת חירום, תוך צמצום סיכויי הפגיעה מחומרים אלו לעובדים ולסביבה...


מפרט בסיסי למעבדה רדיואקטיבית

הגדרת מעבדה רדיואקטיבית - מעבדה אשר קיבלה אישור ממב"ק הקמפוס לעבודה עם חומרים רדיואקטיבים. לא תאושרנה "פינות רדיואקטיביות" במעבדה, אלא רק חדרים נפרדים עם אפשרות סגירה...


הוראות בטיחות למשתמשים במערכות קריסטלוגרפיה

הוראות אלו מיועדות למשתמשים במערכות קריסטלוגרפיה בעזרת דפרקציה (diffraction) של קרני x או למדידות בעזרת פלואורסצנציה של קרני x.


מכשירים ניידים לניטור קרינה מייננת

השימוש הנרחב בחומרים רדיואקטיבים ומקורות שונים של קרינה מייננת לצורך מחקר וטיפול, מחייב התייחסות לאמצעי הגילוי של זיהום רדיואקטיבי ושדה קרינה בסביבת המקורות. התאמת המכשיר ושיטת המדידה לסוגי הקרינה (חלקיק טעון או  פוטון), אנרגית הקרינה והאינפורמציה הדרושה (גילוי זהום רדיואקטיבי או שדה קרינה), הכרחית לגילוי ומדידה יעילים...


הסברים לדפי מידע

הפליטה העיקרית: כוללת את סוגי הקרינה ( a, +b,  -b  , או  g ( אנרגית הקרינה הנפלטת ושכיחותה היחסית...


טריטיום (TRITIUM 3H )

נתונים פיזיקליים...


פחמן (14 CARBON 14 14C )
 נתונים פיסיקליים...

זרחן 32 (PHOSPHORUS 32 32P )
נתונים פיסיקליים...

גופרית 35 (SULFUR 35 35S )
נתונים פיסיקליים...

סידן 45 (CALCIUM 45 45C )
נתונים פיסיקליים

ברזל 55 (Iron 55 55Fe2)
  נתונים פיסיקליים...

יוד 125 (Iodine125I53)
נתונים פיסיקליים...

תוריום 228 ( Thorium 228 228Th90)
נתונים פיסיקליים


המדריך לבטיחות קרינה פריטים: 21
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב