המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק א'- מבוא

מטרת ההוראות להטמיע בתודעת הסטודנטים כללי בטיחות וגיהות במעבדה והכרת הסיכונים, תשתית הבטיחות וציוד המגן העומד לרשותם. במדריך זה מבוא ו -7 פרקים...


פרק ב'- הוראות כלליות

כל סטודנט חייב להכיר את התשתית הבטיחותית ואת נוהלי החירום למקרה של אירוע בטיחותי...


פרק ג'- ציוד מגן אישי

על כל סטודנט להשתמש בציוד מגן אישי, כל זמן שהותו במעבדה, לרבות...


פרק ד'- כימיקלים

הוצאה והכנסה של חומרים כימיים למעבדה תעשה אך ורק ע"י המדריך או סגל המעבדה...


פרק ה'- עבודה עם גזים דחוסים

יש לקבל הסברים מהמדריך לפני השימוש בגזים הנמצאים בגלילים...


פרק ו' - עבודה במינדפים

יש לבצע בתוך מנדף כימי תקין (מופעל) כל פעולה העלולה להביא לשחרור של אדים, תרסיס או גזים מסוכנים...


פרק ז'- סיום עבודה

בסיום העבודה במעבדה, יש לנתק האספקות השונות (כגון: גז, מים וחשמל) מהמערכות והמיכשור, לפי הוראות המדריך...


פרק ח'- שונות

אין לשאוב כימיקלים בפה, אלא אך ורק במתקן שאיבה מתאים...


פרק ט'- נהלי חירום

בכל מקרה של אירוע במעבדה (שפך, התזה, התלקחות וכדומה) יש להרחיק הסובבים ולהודיע מיד למדריך. במידה והסיכון מתפשט בקצב מהיר, יש לפנות מיד את המעבדה...


המדריך לבטיחות במעבדות כימיות פריטים: 9
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב