המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק ח' - הטיפול באירועי חירום
המדריך לעבודה עם גזים » פרק ח' - הטיפול באירועי חירום

מכלול הפעולות שיש לבצע במקרה חירום ירוכזו בנוהלי החירום שיוכנו לפי צרכים ספציפיים ע"י כל מעבדה ובניין. עותק של נוהלי הבטיחות יינתן למחלקה לבטיחות ולגיהות ועותק נוסף למחלקת הביטחון.

מה עליך לעשות בעת דליפת גז ?

בדליפה של גז רעיל :

במידת האפשר סגור את ברז הגליל באם זה אינו מסכן אותך, עזוב במהירות את החדר, סגור את החדר, הפעל את המתג לאזעקת אש הקרוב ביותר, יידע את העובדים שיפנו את הבניין. אם מקור הספקת הגז נמצא מחוץ לבניין סגור את ברז הגליל.

צלצל למוקד הביטחון בקמפוס (ראה נספח 3# - רשימת מספרי טלפון) ממקום בטוח כדי לדווח על האירוע.

הישאר בקרבת הכניסה לבניין כדי לפגוש את נציגי מחלקת הביטחון כדי להסביר המצב.

אם יש נפגעים הזעק מד"א.

באם נדרש, יש ליצור קשר עם ספק הגז או חברה לפינוי גלילי גז, כדי לפנות את הגליל הדולף מהמתחם.

בדליפה של גז דליק :

במידת האפשר סגור את ברז הגליל באם זה אינו מסכן אותך. סגור את כל מקורות ההצתה, באם המתגים נגישים. עזוב במהירות את החדר, סגור את החדר, הפעל את המתג לאזעקת אש הקרוב ביותר, יידע את העובדים שיפנו את הבניין. אם מקור הספקת הגז נמצא מחוץ לבניין סגור את ברז הגליל.

צלצל למחלקת הביטחון ממקום בטוח כדי לדווח על האירוע. הישאר בקרבת הכניסה לבניין כדי לפגוש את נציגי מחלקת הביטחון כדי להסביר את המצב.

באם נדרש, יש ליצור קשר עם ספק הגז או חברה לפינוי גלילי גז, כדי לפנות את הגליל הדולף מהמתחם. אין לנסות ולכבות את האש מבלי לסגור קודם את מקור הגז, המשך זרימת הגז עלול לגרום לפיצוץ.
אם יש נפגעים הזעק מד"א

בדליפה של גז אינרטי :

סגור את ברז הגליל.

יש להעביר את הגליל למקום מאוורר, רצוי אל מחוץ לבניין. באם נדרש, יש ליצור קשר עם ספק הגז או חברה לפינוי גלילי גז, כדי לפנות את הגליל הדולף מהמתחם.

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב