המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק ו' - רכיבים של מערכות להספקת גז
המדריך לעבודה עם גזים » פרק ו' - רכיבים של מערכות להספקת גז

לפני שלב השימוש בגליל, במהלך התכנון של המערכת, יש לבחון את מכלול הסיכונים הכרוכים בעבודה עם הגז ואת התאמת המעבדה לסיכונים אלו. יש להתייעץ עם ספק הגז בבחירת הרכיבים, לגבי התאימות בין הגז וכל הרכיבים שבמערכת והתאמת המערכת לשימושים המיועדים. בעבודה עם גזים דליקים, מאכלים ורעילים מומלץ להיעזר במתכנן בעל ניסיון מעשי בעבודה עם הגז.

מערכת הספקת גזים בסיסית כוללת בדרך כלל את גליל הגז, וסת-לחץ שמחובר ישירות על ברז הגליל או מותקן על פנל ומתחבר עם צינור מתאים אל הגליל, 2 מדי-לחץ (אחד מראה את הלחץ שבגליל והשני מראה את הלחץ הנמוך המיועד לתחנת העבודה), שסתום לשחרור לחץ (שש"ל) וברז ניתוק.

מערכות מורכבות יותאמו לחיבור של מספר גלילים, כדי להבטיח הספקה רציפה של גז לתחנת העבודה וכן להספקת גזים מסוכנים (לא אינרטים).

 

להלן פרוט של רכיבים חיוניים שיותקנו במערכות להספקת גז :


 וסת-לחץ
ישנם וסתים חד-דרגתי או דו-דרגתי. אלו הדו-דרגתיים יספקו לחצים אחידים במהלך כל השימוש בגז שבגליל.
יש להבטיח שכל וסת-לחץ מצויד בשש"ל (שסתום לשחרור לחץ), כדי להגן על מערכת הגז במקרה של תקלה בתפקוד הוסת.

 שסתום לשחרור לחץ (שש"ל)
חיבור היציאה של השש"ל יחובר אל מקום בטוח, מרוחק מאתר האחסון או מתחנת
העבודה. במערכות גז גזים ראקטיבים (גזים מאכלים וגזים שמגיבים עם חמצן) יש
לבחון גם התקנה של לוחית ניפוץ (rupture disc) לפני השש"ל ומערכת חשמלית
להתראה על "הפעלתה".

 בולם להבה
רכיב זה יותקן כדי למנוע "להבה חוזרת" שתסכן את גליל הגז, בעיקר במערכות של
גז מימן ואצטילן ובערכות ריתוך/הלחמה.


 ברז חירום
ברז ניתוק, שיורכב קרוב ככל שניתן לברז הגליל ומופעל מרחוק חשמלית או פנאומטית
מיועד לניתוק מהיר של הספקת הגז לתחנות העבודה. ניתוק הברז יופעל גם באופן אוטומטי
ע"י גלאים קבועים, באם אלו מותקנים באתר האחסון ובתחנות העבודה.

 שסתום אל-חוזר
השתמש ברכיב זה כאשר מחברים מספר מקורות גז או גזים שונים לצנרת משותפת.
יש לקחת בחשבון שרכיבים אלו עלולים להיכשל במהלך העבודה, במיוחד במערכות
של גזים ראקטיבים (גזים מאכלים וגזים שמגיבים עם חמצן).

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב