המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

1. תשתיות לאחסון גזים :

כל שניתן, הגלילים יאוחסנו מחוץ לבניין במחסן ייעודי בנוי מחומרים לא בעירים, עם איוורור טבעי. באם לא ניתן להבטיח איוורור טבעי מספק, יש להתקין איוורור מאולץ (לאחסון של גזים דליקים יידרש ציוד מוגן התפוצצות ולאחסון של גזים מאכלים יידרש ציוד שעמיד בקורוזיה). יש להגן על הגלילים מקרינה ישירה של השמש. יש לגדר את אתר האחסון כדי למנוע גישה חופשית של עוברי אורח.

הגלילים יוצבו בדרך כלל מחוץ לחדרי עבודה ומעבדות. 
בבינוי חדש יש לתכנן הצבת גלילים במרפסת מאווררת, בסמוך למקום העבודה/מעבדה, על פי הנחיות מנהל מחלקת בטיחות או מי שהוסמך על ידו.

אין לאחסן גלילים באזור רטוב, ליד מצבורי כימיקלים, או באזור עם נוכחות מתמדת של אדי כימיקלים מאכלים. אווירה קורוזיבית יכולה לגרום ל"הדבקות" של כובע המגן אל גוף הגליל ולפגיעה בברז. לכן יש לבדוק את מצב הברז לעיתים מזומנות.

יש להפריד בין הגזים השונים, לפי התכונות הכימיות של הגזים שבאחסון. הגלילים יהיו קשורים בכל עת כדי למנוע נפילה.

אין לאחסן גזים דליקים (כגון: מימן, אצטילן) בקרבת מקומות שבהם עובדים באש גלויה ובאזורים שבהם נוצרים ניצוצות חשמליים.

יש לאחסן גלילים עם גז אצטילן רק במצב עמידה. יש להעמיד את הגליל לפחות שעה לפני השימוש בו, כדי למנוע זרימת האצטון ביחד עם הגז.

אין לאחסן גלילים של גז חמצן (מלאים וריקים) ביחד עם גזים דליקים, אלא במרחק בטחון של לפחות 7 מטר או מופרדים בקיר בגובה 1.50 מטר בעל עמידות אש של לפחות חצי שעה.

כל עמדת עבודה עם גזים דליקים (כגון: שימוש בגז אצטילן למכשיר בליעה אטומית או שימוש בגז מימן למכשיר גז כרומטוגרף), יאושר לפני השימוש, ע"י מנהל מחלקת בטיחות או מי שהוסמך על ידו.

באתר מרכזי לאחסון גז רעיל יש להתקין מערכת ניטור קבועה, עם התראה אור/קולית מקומית בעת דליפת גז. יש לחבר את ההתראה גם למוקד המאויש ברציפות. בחירת החיישנים ומיקומם תעשה בעזרת היצרנים/ספקים של מערכות הניטור.

יש להקפיד על הפרדה בין קבוצות הסיכון ולהשתמש בגלילים בשיטת "ראשון נכנס, ראשון יוצא".

יש למנוע גישה אל אתר האחסון מאנשים שלא הוכשרו לעבודה בגזים.

יש להתקין אמצעים לכיבוי אש (מתזי מים, בהפעלה אוטומטית וגם בהפעלה ידנית), לצורך כיבוי האש וגם לצורך קירור הגלילים באירוע שריפה שמתרחש בסביבת הגלילים.

באם האחסון נמצא בכל זאת בתוך הבניין, יש למנוע אחסון של גלילים בפרוזדורים. אין לאחסן גלילים במעליות, במעברי מדרגות ובמקומות שעלולים להפריע לפינוי מהיר ומסודר של העובדים מהבניין.

יש לאחסן בבניין רק כמות מינימלית של גלילים ומינימום גז בתוך הגליל.

2.  ארונות לאחסון גזים :

גליל של גז רעיל בגודל מעל lecture bottle יאוחסן בארון בטיחות מחובר למערכת שאיבה העובדת ברציפות אל מחוץ לבניין. מומלץ שהארון יהיה מבודד לאש למשך 90 דקות, כדי להגן על הגליל בעת אירוע שריפה בחדר.

באם לא ניתן לרכוש ארון בטיחות, ניתן למקם (באופן זמני) גליל קטן של גז בתוך מינדף כימי שהשאיבה בו תופעל ברציפות למשך כל תקופת האחסון, אך אין לבצע במינדף עבודה באש גלויה או עבודות אחרות שיסכנו את הגליל (יש לקבל אישור עבודה מתאים מהמחלקה לבטיחות ).

במקום האחסון של גז רעיל בגודל מעל lecture bottle  יש להתקין מערכת ניטור קבועה, עם התראה אור/קולית מקומית בעת דליפת גז. יש לחבר את ההתראה גם למוקד המאויש ברציפות. בחירת החיישנים ומיקומם תעשה בעזרת היצרנים/ספקים של מערכות הניטור ותתחשב גם בחומרים הכימיים האחרים שבשימוש בתחנת העבודה.

יש לאחסן בנפרד גלילים מלאים וגלילים "ריקים" ולשלט בהתאם.

 

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב