המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

יש להבטיח זיהוי וודאי של תכולת הגז שבגליל. מידע זה יוטבע על צוואר הגליל או יירשם על מדבקה. ניתן להשתמש גם בתג 3 חלקים (מלא/בשימוש/ריק) מקרטון, שיקשר סביב הברז בעזרת חוט מתכת.

אין לקבל לשימוש גליל שתכולתו אינה ידועה וגליל כזה יש לסמנו במדבקה "תכולה לא ידועה" ולהחזירו מיד לספק הגז.

לעולם, אין לסמוך על צבע הגליל כדי לזהות את תכולת הגז. הסיווג לפי צבע אינו אמין, היות שצבעים אלו שונים מספק לספק ומותאמים לתקנות שבארצות שבהם מילאו את הגלילים. גם המדבקה שעל כובע הגליל אינו מאפשר זיהוי אמין, היות שהכובע עלול לעבור מגליל לגליל.

כל צינורות הגז המתחברים אל מערכת אספקה מרכזית יהיו מסומנים עם שם הגז ובמידת הצורך יש לציין את אזור היעד והמעבדה המיועדת.

יש לדאוג לשילוט אזהרה ברור וקריא למרחק ובשפות המובנות על העובדים (שם החומר, מספר או"מ, קוד חירום, קבוצת סיכון וסימון אזהרה).

באזורים שבהם מאחסנים ועובדים עם גזים דליקים ניתן להוסיף שילוט מנחה נוסף, לדוגמה:  "גז מימן – דליק – העישון אסור – להבה פתוחה אסורה "

 

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב