המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
הוראות בטיחות למשתמשים במערכות קריסטלוגרפיה
המדריך לבטיחות קרינה »  הוראות בטיחות למשתמשים במערכות קריסטלוגרפיה

הוראות אלו מיועדות למשתמשים במערכות קריסטלוגרפיה בעזרת דפרקציה (diffraction) של קרני x או למדידות בעזרת פלואורסצנציה של קרני x.

10.2     כללי
               מערכות דיפרקציה ופלואורסצנציה בעזרת קרני x מתוכננות בדרך כלל לעבודה
              שגרתית אנליטית, ולכן אינן מהוות סכנה בריאותית לעובד ולסביבה כאשר ננקטים
              האמצעים להגנה מקרינה.
            
  מכונות אלה מפיקות קרן צרה, בדרך כלל בקוטר קטן מ- 1 ס"מ, בעלת  עוצמה  גבוהה
              המגיעה לעיתים למאות אלפי ראם (rem) ביציאה מהשפופרת.
              חשיפה לקרן הישירה (direct beam) או לקרן המוסטת (diffracted beam) אפילו
              לזמנים קצרים, עלולה לגרום לנזק קרינתי הפיך או בלתי הפיך.
              בגלל אנרגית פוטונים נמוכה 1-25keV -  (אורך גל   0.5 - 10A) בקירוב,
              רוב הפוטונים נבלעים בשכבה החיצונית של האיבר הנחשף, כתוצאה מכך המנה
              בשכבה העליונה של האבר גבוהה ואיתה גם הנזק הקרינתי.
              שכבה דקה של מיסוך יכולה לספק הגנה מספקת למפעיל ולסביבה. הנזקים
              השכיחים ביותר הם נזקי עור הפיכים כגון: אודם (skin erythema), ו/או בלתי
              הפיכים כגון:  דלקת כרונית של   העור (chronic radiation dermatitis), סרטן
              העור ( induced cancer Radiation ) ופגיעה בעיניים.

10.3     מניעת חשיפה
            תפקיד המיגונים הוא למנוע בריחת קרינה ישירה לסביבה בו שוהים בני אדם. 
            יש למנוע סדקים ופתחים קטנים במיגון. בדרך כלל אין קושי למצוא מיגון 
            מתאים עקב האנרגיה הנמוכה יחסית של קרני ה- x שבשימוש. 
            בחירה לא מתאימה של המיסוך עלולה ליצור קרינה פלואורסצנטית משנית. יש 
            למסך גם את שפופרת המיישר אשר עלולה גם היא להפיק קרני - x.

10.4     סימון ומנורות אזהרה
10.4.1    דלת הכניסה תסומן בשלט אזהרה "זהירות קרינה מייננת" עם סמל השושנה.
10.4.2    יש להתקין מנורת אזהרה אדומה בכניסה לחדר אשר תדלק עם הפעלת המתח
               הגבוה.
10.4.3    ליד מפסק ההפעלה יש להתקין שלט אזהרה "זהירות קרינה מייננת כאשר המכשיר
              מופעל".
10.4.4    יש להתקין על המכונה שתי מנורות אזהרה אדומות, במקביל, דבר אשר יבטיח
              אזהרה, גם כאשר אחת המנורות נשרפת.

10.5     בקרת קרינה
10.5.1  בקרה אישית (ראה הוראות בטיחות למשתמש)- יש לזכור כי תגי הקרינה מודדים
            ברוב המקרים את רמת הקרינה הכללית בלבד ולא את מנת הקרינה הנספגת על ידי 
            כל איבר ואיבר.
10.5.2   ביקורות- יש לבצע ביקורת תקופתית, בעזרת מונה קרינה מכויל הרגיש לתחום 
            האנרגיה של המערכת. בגלל אופייה הגאומטרי של הקרינה במערכות אלה (קרן 
            ראשונית וקרניים עוקפות) יש לבצע בדיקה בעזרת סרט צילום מתאים על מנת 
            לגלות דליפות קרינה נקודתיות בכוון הקרן הישירה וכווני הקרניים העוקפות.
            יש לבצע ביקורת בהתאם לעבודה, אך לפחות אחת לשנה, וכל פעם כאשר נעשה 
            שינוי במערכת (ניסוי חדש או הכוונה חדשה). הביקורת תכלול בדיקת תקינות
            מפסקי הסף המורכבים על פתחי המתקן.
10.5.3    יש לרשום את תוצאות הבדיקה ביומן מעקב.

10.6     הוראות למשתמש
10.6.1    למד היטב את הוראות ההפעלה של המערכת.
10.6.2    ענוד תג קרינה (תג חזה ותג אצבע).
10.6.3    לפני גישתך לתא הדוגמאות וודא שאין מתח על השפופרת. בדוק בעזרת מונה
              קרינה כי אין קרינה מעל קרינת הרקע סביב למתקן.
10.6.4    בדוק באם כל התריסים, אשר אינם בשימוש, סגורים. בדוק אם הקולימטור
              במקום.
10.6.5    לפני הפעלת המתח הגבוה בדוק אם כל המגינים במקומם ודלתות הכלובים (אם יש)
              סגורים.
10.6.6    אם הנך מבצע ניסוי ארוך המחייב להשאיר את המערכת במצב עבודה בלי נוכחות
              המפעיל, סגור את החדר כך שאדם, שאינו מוסמך לכך לא יוכל להכנס לחדר.
10.6.7    אחרי הפעלת המתח הגבוה בדוק בעזרת מונה קרינה באם קיימת דליפת קרינה
              מאחורי המיסוך ובמיוחד בכוון הקרן הישירה.
10.6.8    אם התעורר חשד כל שהוא לדליפת קרינה או חשד שאדם נחשף לקרינה, כבה מיד
              את המתח הגבוה והודע לממונה בטיחות קרינה בקמפוס.
10.6.9    אין לבצע עבודות תיקון, נקיון או כל עבודה בלתי שגרתית על המערכת כאשר  
              המתח הגבוה מופעל.
10.6.10  בהכוונת הקרן בעזרת לוח פלואורסצנטי, השתמש תמיד במוט ארוך להחזקת הלוח
              על מנת למנוע חשיפת היד לקרינה ישירה.
10.6.11  בגמר העבודה כבה את המערכת וודא שאין מתח על השפופרת, הוצא את מפתח
              ההפעלה וסגור את דלת המעבדה במפתח.

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב