המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
הגנה על חומרים רדיואקטיביים בשעת חירום
המדריך לבטיחות קרינה » הגנה על חומרים רדיואקטיביים בשעת חירום

8.1          כללי
              נוהל זה בא לאפשר המשך השימוש בחומרים רדיואקטיביים במעבדות
              האוניברסיטה בשעת חירום, תוך צמצום סיכויי הפגיעה מחומרים אלו לעובדים
              ולסביבה.

8.2          אופן ההתארגנות

8.2.1      בכל קמפוס יבחר חדר שבו יעשה שימוש בשעת חירום כחדר אחסון לחומרים     
              רדיואקטיביים.
8.2.2      חדרים שיבחרו יהיו המוגנים ביותר בבניין (רצוי בקומת מרתף) ויצוידו במדפים או 
              ארוניות לאחסון החומרים, כיור עם ברז מים קרים ואמצעי רחצה (סבונית ומגבות
              נייר), רצפת פי.וי.סי, מקרר ואספקת חשמל חירום למקרר. 
8.2.3      בשעת חירום יש לרכז את כל החומרים הרדיואקטיביים החמים באריזתם
              המקורית (הכוונה לחומרים המרוכזים שסופקו ע"י הספקים) בחדר האחסון.
              ריכוז החומרים יעשה באחריות החוקרים ובפיקוח המב"ק.
8.2.4      על כל אריזה יציינו החוקרים את שם החומר, האקטיביות, תאריך הכיול ואת שמם.
8.2.5      החדר יהיה נעול תמיד כאשר מפתחות ימצאו אצל נאמן בטיחות שימונה ע"י דיקן
              המשנה, קצין הבטחון והמב"ק של הקמפוס.
8.2.6      החדר יסומן בשלט שעליו יכתב "מחסן חירום לחומרים רדיואקטיביים", את
              השלט יתלה המב"ק על הדלת רק בשעת חירום.
8.2.7      להלן רשימת החדרים שנבחרו לשמש כחדרי אחסון בחירום:
8.2.7.1   קמפוס עין כרם- מחסן ציוד בין מחלקתי, קומה ת'2  חדר 1.
8.2.7.2   קמפוס גבעת רם- חדר יודינציה (2-200 ) ליד הצב"מ.
8.2.7.3   קמפוס רחובות-  מרתף בניין פריבורג חדר GCMS.
* בהתאם להגדרה המופיעה בהוראת הנהלה 09-001

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב