המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
הנחיות למשלוח חומר רדיואקטיבי מחוץ לתחום האוניברסיטה
המדריך לבטיחות קרינה » הנחיות למשלוח חומר רדיואקטיבי מחוץ לתחום האוניברסיטה

7.1         אין לשלוח ולקבל חומר רדיואקטיבי מחוץ לתחום האוניברסיטה מבלי לקבל אישור 
              על כך ממפקח בטיחות קרינה בקמפוס.
7.2         אישור כזה ינתן בתנאים הבאים:
7.2.1      השולח והמעבדה ממנה נשלח החומר הינם בעלי רשיון להחזקה ועבודה עם
              האיזוטופ הנדון.
7.2.2      מקבל החומר הוא בעל היתר מטעם הרשויות המוסמכות בארצו לעבודה עם
              החומר הנדון.
7.2.3      סך כל האקטיביות הסגולית והאקטיביות הכללית של החומר/ים לא תעלה על
              האקטיביות "לחבילות מקובלות", ("Excepted package") כפי שמוגדר 
              בסימוכין מס' 1.
7.2.4      החומר הרדיואקטיבי יארז על פי הכללים המתוארים בסימוכין מס' 1 ואם נשלח
              באמצעות מוביל באויר גם על פי הכללים המתוארים בסימוכין מס' 2.
7.2.5      רמת קצב הקרינה לא תעלה על פני האריזה על   0.5mrem\h) 5Sv/h) והחומר 
              ארוז באופן שבתנאי הובלה רגילים (ללא תאונות) אין אפשרות לדליפת החומר 
              מחוץ למיכל.
7.2.6       אין צורך לסמן על פני האריזה שמדובר בחומר רדיואקטיבי, אך יש לסמן
              במדבקת "RADIOACTIVE" את תוך החבילה כך שבפתיחת החבילה יהיה
              ברור לפותח שמדובר בחומר רדיואקטיבי.
7.2.7      ממונה בטיחות קרינה בקמפוס יבקש רשיון למשלוח החבילה מממונה קרינה
              סביבתית, במשרד לאיכות הסביבה.

סימוכין:
1) Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 1985 ed.
    (As Amended 1990) IAEA Safety Standards No’ 6.
2) IATA: Dangerous Goods Regulations 38 ed 1997

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב