המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
קריטריונים לביצוע בדיקות שתן רדיוטוקסיקולוגיות
המדריך לבטיחות קרינה » קריטריונים לביצוע בדיקות שתן רדיוטוקסיקולוגיות

6.1 בדיקות שתן רדיוטוקסיקולוגיות משמשות כאמצעי בקרה אישית ומחויבים בהן עובדי קרינה בעלי סיכון לחשיפה פנימית.

6.2 עובד בעל סיכון לחשיפה פנימית הוא כל עובד המועסק במעבדה בה כמות החומר הרדיואקטיבי מאיזוטופ בודד, שהוכנסה או עובדה בה במהלך שלושת החודשים האחרונים, השתוותה או עלתה על פי 2.5 מהכמות המצוינת בטבלה הרצ"ב עבור האיזוטופ המסוים  . 
במעבדה בה עובדים עם מספר חומרים רדיואקטיביים, יש לסכם את המנות המתקבלות מחלוקת האקטיביות   , שהוכנסה או עובדה עבור כל איזוטופ בנפרד, בערך המתאים של אותו איזוטופ כפי שמופיע בטבלה המצ"ב
                
6.3 עובד שהוגדר כבעל סיכון לחשיפה פנימית, חייב במתן בדיקת שתן רדיוטוקסיקולוגית לפחות אחת לשלושה חודשים.

6.4  כל המבצע יודינציה חייב במתן שתן לבדיקה בתום 48 שעות מסיום היודינציה.

6.5  בכל מקרה של חשד לזיהום פנימי יש לבצע בדיקת שתן רדיוטוקסיקולוגית בנוסף לבדיקות השגרתיות.

6.6  אנשים העובדים עם  14C פטורים מביצוע בדיקת שתן למעט מקרים מיוחדים בהם עובדים עם תרכובות שהמטבוליט שלהם מופרש בשתן.

6.7  בטבלה המצ"ב מופיעים ערכי האקטיביות AALI  עבור איזוטופים נבחרים. ערכים אלו נכונים עבור חומרים שאינם נדיפים ואינם בצורת אבקה. כאשר החומר נדיף יש  לחלק את AALI  המתאים ב-  3.3 . עבור חומר בצורת אבקה נחלק את AALI המתאים ב-10.

6.8  טבלת ערכי AALI - הכפלתם בפקטור 2.5 מציינת את ערכי האקטיביות המינימלית המחייבת ביצוע בדיקה רדיוטוקסיקולוגית 
(במידה והוכנסו למעבדה במהלך 3 החודשים האחרונים)

 mCi MBq האיזוטופ  mCi MBq  האיזוטופ 
 8.1  300 Galium Ga-67  81  3000 Tritium H-3
 0.54  20 Selenium Se-75

2.43

 90  Carbon
C-14
 0.008

0.3

Strontium\Rubidium Sr-82\Rb-82 0.54  20  Sodium
Na-22
 0.54

20 

Rubidium
Rb-86
2.7  100  Sodium
Na-24
 0.135  5 Strontium
Sr-89
0.27  10  Phosphor P-32
 0.0013  0.05 Strontium
Sr-90

2.7 

 100  Phosphor P-33
 81  3000 Technetium
Tc-99m
2.16 80   Sulphur
S-35
 1.08  40 Molibdenum
Mo-99 
0.24  Chlorine
Cl-36
 1.08  0.4  Ruthenium
Ru-106 
0.81 30   Calcium Ca-45
 5.4  200 Indium
In-111
18.9 700   Chromium Cr-51
 2.5  100  Iodine
I-123
0.81 30  Manganese Mn-54
 0.027  1 Iodine
I-125
0.19 70  Iron Fe-55
 0.027  1  Iodine
I-131
0.54 20   Cobalt
Co-57
 0.54  20  Cerium
Ce-141
0.81 30   Cobalt
Co-58
 0.81  30  Barium
Ba-133 
0.27 10   Iron Fe-59
 1.62  60 Rhenium
Re-186
0.08  Nickel
Ni-63
 16.2  600  Thalium Tl-201 0.27 10   Zinc Zn-65

  

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב