המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
הוראות בטיחות לעבודה עם תרכובות אורניום
המדריך לבטיחות קרינה » הוראות בטיחות לעבודה עם תרכובות אורניום

5.1      האורניום ותרכובותיו 
          האקטיביות הסגולית (specific activity) של אורניום טבעי (  U-238) היא 
          11.1KBq\gr) 0.3mCi\g) והאקטיביות הסגולית של אורניל אצטט
          (Uranyl acetate) היא  6.29KBq\gr) 0.17mCi\g). האקטיביות הסגולית של 
           אורניל פוספט (Uranyl phosphate) ואורניל ניטרט (Uranyl nitrate) דומה לזה 
           של אורניל אצטט.
           על פי חוקי מדינת ישראל כל חומר אשר האקטיביות הסגולית שלו עולה על 
           74Bq\g) 0.002 mCi\g) נחשב לחומר רדיואקטיבי (ראה תקנות הרוקחים יסודות 
           רדיואקטיבים ומוצריהן תש"מ 1980). אי לכך אורניום טבעי ותרכובותיו הם חומרים 
           רדיואקטיבים על כל המשתמע מכך.
           U-238 (מחצית חיים  4.5x109 שנים) מתפרק בהתפרקות a לעופרת Pb-206 
           יציבה דרך סדרה של חומרים שהם בעצמם רדיואקטיבים (כגון Rn-222, Pb-210,
           Ra-226 וכו').

5.2      מיסות של תרכובות אורניום 
           לתמיסה של 20% אקטיביות סגולית של  0.03mCi\g המגדירה אותה כחומר 
           רדיואקטיבי. לתמיסה של 0.01M אקטיביות סגולית של 8x10-4 mCi\g. ולכן
           פטורה מפיקוח ורישוי.
5.2.1    המגבלה השנתית (Annual Limit on Intake) לזיהום פנימי הוא 1-2 גרם תמיסה 
            (20%) בשנה.
5.2.2     אי לכך רוב האנשים העובדים עם תרכובות של אורניום טבעי, לא נחשבים לעובדי 
            קרינה.
5.2.3     עבודה עם כמות גבוהה מזו מחייבת לנקוט בכל אמצעי בטיחות, בזמן העבודה 
             ובאחסנה.


5.3       הוראות בטיחות בהכנת תמיסה 
            מאחר ותרכובות אלה מגיעות בדרך כלל במצב גבישי ובצורת אבקה, יש לנקוט בכל 
            אמצעי הבטיחות המתבקשים:
5.3.1     השתמש באמצעי מיגון אישיים כגון כפפות חד פעמיות, הגנה נשימתית וכו'.
5.3.2     העברה (מכלי לכלי), שקילה, המסה וכו', יבוצעו בתוך מתקן סגור ללא איורור 
            מאולץ, לדוגמה תא כפפות.
5.3.3     יש לסגור, מיד לאחר השימוש, את הכלים המכילים את האבקה ו/או התמיסה.
5.3.4     את שאריות התמיסה יש לאסוף במיכל לפינוי חומרים רדיואקטיבים נוזלים.

5.4       אחסון 
            את תרכובת האורניום יש לאחסן בארון נעול ומוגן בעופרת. עובי העופרת תלוי 
            בכמות האורניום (יש להתייעץ עם המב"ק).

 

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב