המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
הוראות בטיחות בעבודה עם יוד 125
המדריך לבטיחות קרינה » הוראות בטיחות בעבודה עם יוד 125

3.1      כללי בטיחות בעת ביצוע יודינציה

3.1.1     ביצוע יודינציות ושימוש ב- Na125I ייעשו אך ורק בתוך מנדף רדיואקטיבי תקין
              ומאושר ע"י המחלקה לבטיחות.
3.1.2      העבודה במנדף תתבצע בתוך האזור התחום על פני משטח העבודה, כאשר העובד
              עומד במרחק 15 ס"מ מחזית המנדף. באופן זה נשמרת זרימה חופשית של אוויר אל
              תוך המנדף.
3.1.3      משטח העבודה במנדף חייב להיות חופשי מחפצים מיותרים. חפצים גדולים
              הנחוצים לעבודה, יוצבו על גבי לבנים בגובה 5 ס"מ ממשטח העבודה. המשטח עצמו 
              יכוסה ביריעת נייר סופג בעלת גב עשוי פוליקרבונט.
3.1.4      חלון המנדף יורד בעת העבודה כך שיהיה פתוח רק בשלישו התחתון.
3.1.5      בעת העבודה יש ללבוש חלוק ולרוכסו ולהשתמש בשני זוגות כפפות (כפפות לטקס
              עדיפות לשימוש). כמו כן יש לענוד תג חזה ותג אצבע. תג האצבע יענד מתחת לכפפות
              כאשר החלק הרגיש לקרינה (הגביש) מופנה כלפי פנים היד.
3.1.6      יש לכסות את הרצפה בחזית המנדף בנייר סופג בעל גב עשוי פוליקרבונט, למניעת
              התפשטות זיהום במקרה של תקלת שפך.
3.1.7      במהלך העבודה, יוצב מנטר קרינה מסוג NaI(Tl) סמוך לפתח המנדף ומחוצה לו.
              המנטר יהיה פתוח עם התרעה קולית מופעלת.
3.1.8      פתיחת בקבוקים המכילים תמיסת Na125I תעשה באופן הבא:
3.1.8.1   יש להכין מראש מזרק חד פעמי בנפח של 5 ml שתחתיתו מרופדת בשכבת צמר
               גפן ומעליה כ- 2.5ml אבקת פחם אקטיבי.
3.1.8.2   דקור את הפקק באמצעות מחט המזרק כך שקצה המחט לא יגע בתמיסה.
3.1.8.3   הכנס מחט נוספת כך שתימנע היווצרות וואקום מעל התמיסה והוצא בעזרת המזרק
               את האוויר מעל התמיסה
3.1.8.4   בסיום הפעולות הוצא את המזרק והמחטים והשלך לכלי המיועד לאיסוף פסולת
              רדיואקטיבי חדה.
   

3.1.9     ערבוב בקבוקון הריאקציה ייעשה בעדינות וללא ניעור , זאת על מנת להקטין את
              קצב היווצרות אדי היוד.
3.1.10    הפסולת היבשה הנוצרת תאסף בשקיות פלסטיק כפולות שתוצבנה בשולי המנדף.
              פסולת נוזלית תאסף במיכלי פלסטיק עם מכסה מוברג. בסיום היודינציה יש לאטום
              את שקיות הפסולת ולפנותם לנקודת איסוף פסולת מרכזית.
3.1.11    ציוד בלתי מתכלה יש לסמן ולאכסן במנדף.
3.1.12    מסירת בדיקת שתן תעשה 48 שעות לאחר ביצוע היודינציה.
              הבדיקה הרדיוטוקסיקולוגית הינה חובה לכל הנוכחים בחדר בעת היודינציה.
3.1.13    בסיום כל יודינציה יש לנטר את החדר על ציודו וכן את מבצעי היודינציה (ידיים,
              רגליים וביגוד).

3.2     התנהגות בעת תקלה
              במקרה ואירעה תקלה שבעקבותיה התפזר יוד ר"א מחוץ למנדף, יש לעזוב מיד את
              החדר יחד עם מנטר הקרינה. בעת עזיבת החדר יש להפסיק את פעולת האוורור מיזוג
              בחדר (המנדף חייב להמשיךלפעול) על מנת למנוע התפשטות אדי היוד לחדרים
               סמוכים. במידה ולא ניתן להפסיק את פעולת המיזוג מהחדר, יש להתקשר למרכז
               מערכות מיזוג מיד עם היציאה מהחדר ולהודיע להם להפסיק את המיזוג בבניין.
               יש לסגור את דלתות החדר ולהודיע מיד למב"ק על התקלה.
               חשש לזיהום עצמי רצוי להרחיק אנשים מסביבת החדר ולהמתין לבוא המב"ק.

 3.3     תקלת פיזור יוד רדיואקטיבי מחוץ למנדף-הנחיות למב"ק
3.3.1      ציוד הבטיחות בתיק חירום יכלול בנוסף לתכולתו הרגילה:
3.3.1.1   פילטר מיוחד ליוד רדיואקטיבי.
3.3.1.2   לבוש מגן (כולל כיסוי ראש) חד פעמי , מספר זוגות כפפות וכיסויי נעליים.
3.3.1.3   יריעות נייר סופג.
3.3.1.4   שקיות לאיסוף פסולת ואמצעי לקשירתם.


3.3.2      עם קבלת ההודעה על תקלת פיזור יוד רדיואקטיבי, יגיע המב"ק למקום האירוע,
              יוודא כי דלתות החדר סגורות, מערכת המיזוג של החדר מופסקת ויפנה מאנשים
               את המסדרון והחדרים הסמוכים לחדר היודינציה.
3.3.3      לאחר שיתלבש בביגוד מגן מלא, יכנס המב"ק לחדר מצויד במנטר קרינה עם גלאי
              נצנץ, יריעות ספיגה, שקיות פסולת ואמצעי קשירה.
3.3.4      לאחר ניקוי השפך, יוכנסו היריעות הספוגות לתוך שקיות פסולת באריזה כפולה
              שיאטמו ע"י קשירה הדוקה למניעת דליפת אדי יוד.
3.3.5      בשלב הבא יש לבצע בדיקה יסודית של עקבות יוד בחדר ובעיקר בתקרה.
3.3.6      לאחר הערכה ראשונית של היקף עבודת הטיהור, יש להתייעץ עם המחלקה לבטיחות
               לגבי המשך הטיפול.
3.3.7      הטיפול באנשים ששהו בחדר בזמן התקלה ייעשה במקביל לטיפול בשפך. הטיפול
              יכלול דקונטמינציה של העובדים והסביבה בה שהו וכן איסוף בגדים וציוד
               מזוהמים.

 

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב