המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

חוברת זו מיועדת לכלל העוסקים באוניברסיטה העברית בעבודה עם חומרים רדיואקטיבים והיא  פרי מאמץ רב שנים של דר' עזרא לוינגר ודר' יצחק אשכנזי, מפקחים ראשיים בבטיחות קרינה (כל אחד בתקופתו), שעסקו בהתמדה ויסודיות,  הראויים להערכה, בניתוח הכשלים האפשריים והכנת כלים ונהלים שימנעו פגיעה בטיחותית ו/או גיהותית בסטודנטים, בעובדים ובחוקרים.

בחוברת אנו משלבים את הוראת הנהלה 09-006 "עבודה עם מקורות קרינה מייננת" וכן מידע משלים מקצועי וארגוני, שבא להקל על העובדים והחוקרים בהבנת הסיכונים ולהבהיר את הדרך האירגונית שנבחרה על מנת להקטין סיכונים אלו ככל האפשר.

עובד קרינה חייב לקבל הדרכה בנושאי בטיחות קרינה, עם תחילת עבודתו, מממונה בטיחות קרינה בקמפוס וחוברת זו, היא כלי נוסף בתהליך הטמעת הידע הבטיחותי וביצירת אוירת הבטיחות המתאימה.

בכדי להבטיח יעילות התהליך, על כל עובד, המקבל חוברת זו, לחתום בתום הקריאה והשינון, על נספח ב' בהוראת ההנהלה, "
התחייבות לשמירה על כללי הבטיחות בעבודה עם מקורות קרינה".הטופס החתום ישמר בתיק  האישי.                                                                             

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב