המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

1. כל עבודה עם חומרים נדיפים, רעילים ו/או דליקים תתבצע אך ורק בתוך מינדף כימי תקין ומופעל (למעט עבודה עם אבקות, בה אין לעבוד במינדף מופעל) 

2. לפני תחילת העבודה במינדף:
 א. יש להכיר מיקום המפסקים השולטים על האספקות למנדף (מפסק למפוח, חשמל, גז, אויר דחוס, מי לחץ, וואקום, גזים אחרים וכו').
 ב. יש להפעיל  המפוח ולוודא שמערכת ההתראה מצביעה על זרימת אויר תקינה. יש להודיע למדריך על כל תקלה במנדף.

3. יש להשאיר מרווח של לפחות 10 ס"מ משולי משטח העבודה ועד לדופן המינדף. במידה ויש סימון (פס צהוב) על משטח העבודה, יש להעמיד כל הפריטים במנדף בתוך השטח המסומן.

4.יש לשמור על חלון המינדף מורד ככל שניתן.

5. קרא את הוראות הבטיחות לעבודה במינדף המודבקות על חזית המינדף או בצידו, בטרם תחילת העבודה במינדף.

סרטון עבודה בטוחה במינדף
 

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב