המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

1. יש לקבל הסברים מהמדריך לפני השימוש בגזים הנמצאים בגלילים, כולל סדר פתיחה וסגירה של הברזים והווסתים. יש להשתמש בכלים יעודיים ומפתחות מתאמים לגלילים.

2. לפני הפעלת מערכת עם גזים דחוסים, יש לקבל אישור המדריך לתקינות המערכת.

3. גליל של גז דחוס יהיה מקובע לקיר או לשולחן (עם שרשרת או מתקן מיוחד). אסור לנייד גלילי גזים ללא אישור והדרכה מהמדריך.

4. בעת פתיחה או סגירה של מגופי מיכל גז דחוס, יש לעמוד בצד הנגדי של הגליל, עם הגנה מתאימה של העיניים והפנים. בעבודה עם גזים קורוזיבים (כגון: HBr, HCl ), יש ללבוש כפפות, להרכיב מגן פנים ולבצע הפעולות בתוך מנדף.

5. בתום השימוש בגז יש לסגור את ברז הגליל. פירוק החיבורים יעשה לפי הוראות המדריך.

6. במקרה של תקלה יש להודיע מיד למדריך.

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב