המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

1. הוצאה והכנסה של חומרים כימיים למעבדה תעשה אך ורק ע"י המדריך או סגל המעבדה. אין להיכנס למחסן הכימיקלים או לחדר ההכנה ללא אישור.

2. יש להעביר חומרים כימיים בתוך כלי קיבול מתאים היכול להכיל את תוכנו (כגון דלי,בקבוק או מיכל). יש לאחוז בגופו ולא בצווארו של הכלי.

3. בקבוקים ומיכלים יהיו סגורים בכל עת במכסה או פקק מתאים, מלבד בזמן הוצאת תוכנם. אין לחלוץ פקק של בקבוק בכוח. אם הפקק אינו ניתן לפתיחה בקלות, יש להתייעץ עם המדריך.

4. מיכלים ובקבוקי כימיקלים יש להעמיד לפחות 10 ס"מ מקצה משטח העבודה ולוודא כי הם מיוצבים.

5. לפני שימוש בחומר כימי, יש לקרוא את הוראות הבטיחות הרשומים על תווית הקופסה או בדף מידע נלווה ( MSDS  (material safety data sheet.

6. אם קיים חשש לפגם במיכל או בחומר, או לזיהומו, יש להודיע מיד למדריך.

7. הנחיות עבודה עם נוזלים דליקים (כגון כוהלים, אתר, אצטון וממיסים אורגניים אחרים):

 א. אין להציב מיכל עם נוזל דליק מעל או בקרבת מבער גז, או מקור אחר של להבה פתוחה, חום או ניצוץ. יש להרחיק חומצות, חומרים מחמצנים וחומרים ריאקטיביים אחרים מקרבת נוזלים דליקים.
 ב.לשם זיקוק, יש להשתמש אך ורק בציוד המאושר על ידי המדריך ולבצע התהליך בתוך מנדף.
 ג.יש לזכור, שאדי נוזל דליק עלולים להתפשט ולהידלק (על ידי מקור הצתה כל שהוא, כולל ניצוץ, חום גבוה או להבה), אפילו במרחק של מטרים מהנוזל.

8. הנחיות עבודה עם חומצות ובסיסים:

 א.יש לזכור שמיהול של חומצה או בסיס עלולים לשחרר חום. לכן,אין לשפוך מים לתוך חומצה, אלא, מיהול החומצה יעשה על ידי שפיכתה באופן איטי לתוך מים, תוך בחישה וקירור.
  ב.יש לנטרל פסולת של חומצות ובסיסים לפני פינויים, לפי הוראות המדריך.

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב