המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

1. כל סטודנט חייב להכיר את התשתית הבטיחותית ואת נוהלי החירום למקרה של אירוע בטיחותי, לרבות:
   א. יציאות חירום ומסלולי הימלטות מהמעבדה ומהבנין.
   ב. מיקום לחצני חירום להפסקת זרם כח (חשמל) במעבדה.
   ג. מיקום ברז גז ראשי למעבדה.
   ד. מיקום הטלפון או לחצן החירום הקרוב ומספר החירום .
   ה. מיקום ודרך הפעלת שוטפי עיניים ומקלחות חירום.
   ו.  מיקום ציוד כיבוי אש ודרך הפעלתו.
   ז. ארגז עזרה ראשונה, תכולה ושימושים .
  ח.טיפול בפסולת מעבדתית, כולל מיקום מיכלים לאיסוף פסולת ממסים ומיכלים לחפצים חדים.
   ט.מיקום וצורת השימוש בערכות המיועדות לניטרול ו/או לספיחה של חומרים מסוכנים .

2. מותר לסטודנטים לעבוד במעבדה רק כאשר נמצא במקום עובד מסגל המעבדה, המכיר את סוג העבודה והסיכונים הכרוכים בה. בכל מקרה של ספק או חשש יש להתייעץ עם המדריך או איש הסגל האחראי.

3. יש להכיר היטב את דרך ההפעלה והניתוק של כל מכשיר שבו משתמשים. אין להשתמש במכשיר, בציוד, בכלי או בחומרים פגומים. יש להודיע על כל פגם למדריך.

4. אסור לבצע עבודות, ניסויים או בדיקות שלא אושרו על ידי המדריך. אין לגעת במכשור, במערכות או בכימיקלים שאינם שייכים לניסוי שבתוכנית העבודה.

5. לפני שימוש בחומר כימי, יש להכיר את הסיכונים של החומר ודרכי העבודה הבטיחותית עמו. יש להיוועץ בנושא עם המדריך, לקרוא את תויות הזיהוי והאזהרה על המיכל ולקרוא את דף ה-MSDS (גיליון הבטיחות) של החומר.

6. עמדת עבודה תהיה מסודרת ונקיה מחפצים אישיים. יש לפנות מאזור העבודה כל פריט (מיכל, בקבוק, מכשיר וכדומה) שאינו שייך לניסוי המתבצע .

7. אין להכניס למעבדה מזון. אין לאכול, לשתות או לעשן במעבדה. יש להימנע משימוש בטלפונים סלולריים בתוך המעבדה על מנת למנוע פיזור הזיהום עליהם ואל מחוץ למעבדה.


 

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב