פרק יב': טיפול בנפגעים, תקריות ומקרים מסוכנים
המדריך לבטיחות ביולוגית » פרק יב': טיפול בנפגעים, תקריות ומקרים מסוכנים

כאשר מתרחש אירוע או תאונה במקום העבודה, יש לפעול מיידית ולהושיט עזרה לנפגע. בנוסף להנחיות שבהמשך, ניתן למצוא הוראות עזרה ראשונה באתר אינטרנט starmed.co.il/firstaid.www.

הערה: ההמלצות בעניין טיפול ראשוני אינן תחליף להעברה מיידית לטיפול רפואי מסודר, בחדר מיון הקרוב.

עזרה ראשונה
• בכל קמפוס תפרוסת של ארגזי עזרה ראשונה לטיפול עצמי עם אחראי לכל ארגז. במקרה של מיחושים, חום או פציעה קלה, יש לפנות אל אחראי הארון הקרוב אשר יספק ציוד עזרה ראשונה מתאים לשם טיפול עצמי. רשימה של פריסת ארונות עזרה ראשונה  עם מספרי טלפון של האחראים נמצאת במוקד הביטחון.
• במקרה של אירוע בריאותי ו/או פגיעה חמורה באדם, במקביל להגשת עזרה ראשונה, יש להודיע מידית למוקד הביטחון אשר יזמין גורמי טיפול ו/או פינוי לבית חולים.
הרעלה
בחשד שאדם בלעה חומר רעיל, יש:
• להזעיק מיד את גורמי הביטחון ולפנות לטיפול רפואי. להביא עם הנפגע כל חומר (בקבוק, כדורים   וכד') המעיד על סוג ההרעלה.
• לפנות למרכז מידע ויעוץ להרעלה בי"ח רמב"ם (טל' 04-8529205) לקבלת הוראות מיידיות לפעולה.
• להודיע מיד למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
   כוויות חום
• במקרים של כוויות קלות, יש לשטוף במים ולקרר המקום (לא לשים  קרח במגע ישיר). אפשר למרוח משחת פולידין.
• במקרים של כוויות קשות יותר, יש להרחיק את הנפגע מהאזור המסוכן, להרטיב ולקרר את הנפגע במים, ולהזעיק גורמי הביטחון תוך כדי השגחה על יכולת הנשימה של הנפגע. (חבישה רק בתחבושת מתאימה לכוויות).
אדם עם בגדים בוערים
• על מנת לכבות את הלהבות יש לכסות את הבגדים הבוערים בשמיכת כיבוי אש, או להרטיב במים או לגלגל את האדם על הרצפה.
• לטפל לפי הנדרש בכויות חום לעיל.
• להודיע מיד למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
כווית קור מנוזל להקפאה עמוקה
גזים ונוזלים בטמפרטורות נמוכות מאוד, כגון נוזלים קריאוגניים, משמשים לאחסון חומרים ביולוגיים. הנפוץ הנו חנקן נוזלי. השימוש בנוזלים קריאוגניים דורש הגנה מפני כוויות בעיניים ובעור ויש להשתמש בציוד מגן מלא לפנים, לידיים ולרגליים.
במקרה של כווית קור, יש לפעול להלן:
•  להרחיק הנפגע מהגורם המסכן
• לסלק בגדים העלולים להפריע לזרימת הדם.
•  לחמם את האזור הנפגע באופן הדרגתי על ידי אויר חם (פן), או על ידי מים פושרים. דרושה הפשרה איטית עד שהעור חוזר לצבע ורוד או אדום.
•  אין לשפשף את אזור הכוויה.
•  לכסות את מקום הכוויה עם תחבושת סטרילית או תחבושת מתלין ומעל ביגוד חם.
• אין לשתות משקאות אלכוהוליים.
• להזעיק את גורמי הביטחון להמשך טיפול באירוע.
• להודיע מיד למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
שפך ביולוגי על גוף האדם
• להסיר בגדים מזוהמים מיד.
• לשטוף היטב את האזור המזוהם במים וסבון במשך דקה לפחות.
• להזעיק את גורמי הביטחון ולפנות לטיפול רפואי במידת הצורך.
• להודיע מיד למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
שפך כימי על גוף האדם
• להסיר בגדים מזוהמים תוך כדי שטיפת אברים שנפגעו במים זורמים מהברז או מקלחת חירום במשך 15 דקות.
• להבריש חומר כימי מוצק מהבגדים ומהעור לפני השטיפה במים זורמים.
• לוודא שחומר הכימי לא הצטבר בתוך הנעליים.
• לשטוף אזורי כויות מכימיקלים במי ברז בלבד עד לפינוי לטיפול רפואי. אסור לטפל בכווייה כימית בחומר נטרול כלשהו (חוץ מגז HF הדורש נטרול עם בנזלקוניום כלוריד או סידן גלוקונט) .
• להזעיק את גורמי הביטחון ולפנות לטיפול רפואי.
• להודיע מיד למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
נתז חומר מסוכן בעין
• לשטוף מיד במים תוך פתיחת העין בעזרת היד והפניית העין לכל ארבע הכיוונים והפיכת העפעפים, במשך 15 דקות. (יש להוריד עדשות מגע).
• לפנות מיד לחדר מיון הקרוב לטיפול ע"י רופא עיניים.
• להודיע מיד למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
שפך זיהום רדיואקטיבי על גוף האדם
• להסיר בגדים מזוהמים.
• לשטוף אזור המזוהם היטב במים פושרים וסבון (לא לשפשף את הגוף ולא לשטוף במים חמים).
• לנטר את אזור המזוהם בגוף ולחזור, במידת הצורך, על השטיפות עד לקבלת קריאת רקע.
• לפנות לטיפול רפואי במידת הצורך.
• להודיע מיד לממונה בטיחות קרינה בקמפוס.
דקירה ממחט מזוהמת
יש לטפל במחטים ובמכשירים חדים בצורה שתמנע תאונה.  במקרה של דקירה ממחט המכילה דם, רקמה, תאים בתרבית או חומר כלשהו החשוד כמקור זיהום ביולוגי, יש לפעול כדלקמן:
• לעודד דימום מהפצע תוך שטיפה עם מים וסבון במשך מספר דקות.
• לטפל בחומר חיטוי (תמיסת יוד).
• להגיע מיד לחדר מיון הקרוב לייעוץ וטיפול רפואי הדרוש (יש להביא כל פירוט אפשרי על מקור הזיהום)
• להודיע מיד למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
נשיכה מחית מעבדה
• לתת לפצע לדמם תוך כדי רחיצת מקום הנשיכה עם מים וסבון.
• לטפל בפצע עם חומר חיטוי ולהשאיר את הפצע חשוף.
• להגיע לחדר מיון הקרוב לייעוץ וטיפול רפואי הדרוש.
• בחשד לחשיפה לכלבת, יש לפנות אל לשכת הבריאות למניעת כלבת הקרוב. רופא משרד הבריאות יחליט על הצורך במתן חיסון נגד כלבת ו/או הצורך בהסגר הכלב.
• במידת הצורך יקבל הנפגע חיסון נגד טטנוס. יש צורך בזריקת דחף כל 10 שנים.
• להודיע מיד למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
התנהגות בעת דליפת גז
•    לסגור מיידית את הברז הראשי.
•    לאוורר את המקום.
•    אין לכבות או להדליק מכשירי חשמל בתוך החדר (כולל תאורה).
•    לפנות את המקום ולהזעיק את גורמי הביטחון והבטיחות.
• אין לפתוח ברז הגז מחדש, קודם קבלת אישור ממפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
התנהגות במקרה של גילוי שריפה
• הפעל לחצן חירום (אזעקה) - אם קיים.
• הרחיק אחרים מאזור הסכנה.
• להודיע מיידית למוקד הביטחון בקמפוס:
      גבעת רם 85000, הר הצופים 83000, עין כרם 88060, רחובות ובית דגן 89900.
• לסגור  ברזי גז ראשיים, המזינים את אזור האירוע
• לנתק זרם החשמל השייך לאזור האירוע.
• אין להשתמש במים לכיבוי, כל עוד לא נותק זרם החשמל.
• להפעיל מטפי כיבוי בשיקול דעת ולפי הצרכים.
• אין להשתמש במעליות במקרה של גילוי שריפה.
• בהגיעה אנשי הביטחון, הבטיחות או אנשי הכבאות, יש להעביר אליהם מידע מירבי ולפעול לפי הוראותיהם.
התחשמלות
• לנתק זרם החשמל ולהרחיק הנפגע למקום בטוח.
• במידת הצורך לבצע החייאה.
• לטפל בכוויה כמו בכוויות חום.
• להזעיק את גורמי הביטחון ולפנות לטיפול רפואי במידת הצורך.
• להודיע מיד למפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.

Department of Occupational and Environmental Safety and Hygiene
דוא"ל:
http://safety.huji.ac.il/