המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק י': טיפול בזיהום ביולוגי משפך או מנתז
המדריך לבטיחות ביולוגית » פרק י': טיפול בזיהום ביולוגי משפך או מנתז

1.  שפך בתוך מנדף ביולוגי
  1.1 חובה לבצע הליכי חיטוי כימי מיד עם הפעלת המנדף, על מנת למנוע דליפת מזהמים מחוץ למנדף.
  1.2 מבצֵע החיטוי חייב להצטייד בלבוש מגן אישי (כפפות, משקפי מגן, חלוק וכיו"ב).
  1.3 יש לרסס או לנגב את הקירות, את משטחי העבודה ואת הציוד בחומר חיטוי (מומלצים 5% יודפור Wescodyne, 3% נתרן היפוכלוריט – מלבין, או חומר מקביל). דטרגנט עם חומר מחטא יעיל יותר מדטרגנט רגיל והדבר חשוב משום שלעתים חומרים אורגניים חיצוניים מפריעים לתגובה שבין המיקרואורגניזמים והתמיסה הפעילה של המחטא.
 1.4 הציפו את משטח העבודה העליון. אם מדובר במנדף מדרגהClass II , שִטפו את המשטחים שמתחת למשטח העבודה עם מחטא, והשהו כך 15-10 דקות.
1.5 הסירו חומר חיטוי מיותר מהמגש על ידי ניגוב עם ספוג או עם בד. כשמדובר במנדף מדרגה Class II, שִפכו את החומר המחטא מהמגש לתוך בסיס המנדף, שִלפו את המגש ואת סורג העבודה הנייד, ונַגבו משטח עליון ותחתון עם ספוג או בד טבולים בחומר מחטא. לאחר מכן החזירו למצב רגיל, שִפכו חומר החיטוי מבסיס המנדף לתוך מכל מתאים, והעבירו באוטוקלב על פי ההליכים הרגילים.
1.6 פסולת כמו כפפות, בד, ספוג וכדומה יש להכניס לתוך מכל לעיקור באוטוקלב.

2.  שפך אל מחוץ למנדף הביולוגי
2.1 עִצרו נשימה, עזבו מיד את החדר וסִגרו את הדלת.
2.2 הזהירו אחרים שלא להיכנס לאזור המזוהם.
2.3 הסירו פרטי לבוש מזוהמים, שימו בתוך מכל להעברה באוטוקלב ורחצו היטב ידיים ופנים.
2.4 המתינו 30 דקות לסילוק התרסיס (אירוסול), שנגרם על ידי החומרים המזהמים.
2.5 לִבשו חלוק עם שרוולים ארוכים, מסכה וכפפות גומי לפני שתיכנסו לחדר שנית (כאשר מדובר בגורם בעל סיכון גבוה, יש ללבוש חליפה אטומה הנקשרת היטב לפרק כף היד, ואם יש צורך להשתמש במסכה מתאימה).
2.6 שִפכו תמיסת חיטוי (מומלצים 5% יודפור או 3% היפוכלוריט) סביב המקום שבו נשפך החומר המזהם,  ותנו לתמיסה המחטאת לזרום לתוך האזור המזוהם. ניתן להשתמש לכיסוי האזור במגבות נייר ספוגות בחומר חיטוי. על מנת להקטין אפשרות התזה והתפשטות החומר המזוהם, הימנעו מלשפוך את חומר החיטוי ישירות על האזור המזוהם.
2.7 המתינו 20 דקות כדי לאפשר זמן מגע מתאים.
2.8 בעזרת שימוש בכף אשפה ומטאטא גומי המיועדים לכך, העבירו את כל החומרים המזוהמים (מגבות נייר, זכוכית, נוזל, כפפות וכו') לתוך מכל עמוק. כסו את המכל עם נייר כסף או עם כיסוי מתאים אחר, ושימו באוטוקלב לעיקור בהתאם להוראות הסטנדרטיות.
2.9 יש להכניס את כף האשפה ואת מטאטא הגומי לשקית Biohazard ולהעבירם לעיקור באוטוקלב בהתאם להנחיות הרגילות. יש להימנע ממגע של חפצים ברי שימוש חוזר בשקיות פלסטיק רגילות, שלא מיועדות לאוטוקלב – הפרדת הפלסטיק אחרי הליך אוטוקלבי עשויה להיות מסובכת מאוד.

3.  דליפת חומרים רדיואקטיביים מסוכנים אל מחוץ למנדף הביולוגי
במקרה של דליפת חומרים מסוכנים המהווים גם סכנה רדיואקטיבית, הליך הניקוי צריך להיות משופר ובהתאם להערכת הסיכון הרדיולוגי או הביולוגי היחסי. במקרה של דליפת חומר רדיואקטיבי, יש להתייעץ עם המפקח לבטיחות קרינה.
להלן הליכי הטיפול במקרה של דליפת חומרים רדיואקטיביים מסוכנים. הליכים אלה שונים מאלה הננקטים במקרה של דליפת חומרים מסוכנים אחרים אל מחוץ למנדף הביולוגי:
3.1 יש לעצור את הנשימה, לעזוב מיד את החדר ולסגור את הדלת.
3.2 יש להזהיר אחרים מלהיכנס לאזור המזוהם.
3.3 יש להסיר את פרטי הלבוש המזוהמים ולהכניסם למכל, כדי להעבירם באוטוקלב. יש לרחוץ פנים וידיים בקפידה.
3.4 יש להמתין 30 דקות, כדי שהאירוסולים שנוצרו על ידי הדליפה יתאדו. לפני התחלת הליכי הניקוי, חייב המפקח לבטיחות קרינה לבדוק את מידת הדליפה ולהגדיר את גודל הסיכון.
3.5 יש ללבוש בגד בעל שרוולים ארוכים, מסכה וכפפות גומי לפני כניסה לחדר (במקרה של גורם בעל סיכון גבוה, יש ללבוש חליפה אטומה הנקשרת היטב לפרקי הידיים, ולשקול אפשרות שימוש במסכה מתאימה).
3.6 יש לשפוך תמיסת חיטוי (מומלצים 5% יודפור או 3% נתרן היפוכלוריט) סביב המקום שבו נשפך החומר המזוהם, ולהניח לה להיספג. ניתן להשתמש לכיסוי אזור הדליפה במגבות נייר ספוגות בחומר חיטוי. על מנת למנוע התזה, יש להימנע מלשפוך את תמיסת החיטוי ישירות על האזור המזוהם.
3.7 יש להמתין 20 דקות, כדי שחומר החיטוי ייספג כהלכה.
3.8 ברוב המקרים הדליפה תשלב C-14 אוH-3 , אשר אינם גורמים לסכנה חיצונית. אולם, אם מעורבים בדליפה חומרים מקרינים חזק מסוג בתא וגמא, חייבים לנקוט זהירות יתר בחשיפת הגוף לקרינה רדיואקטיבית. המפקח לבטיחות קרינה רדיואקטיבית חייב להגדיר את מידת הסיכון לפני תחילת הניקוי. אם המפקח לבטיחות קרינה מאשר את הליך הטיפול בחומר מסוכן, ניתן להתחיל: יש להשתמש בכף אשפה ובמטאטא גומי סוחט שיועדו לכך, ולהעביר את כל החומרים המזוהמים (מגבות נייר, זכוכית, נוזל, כפפות וכו') לתוך מכל עמוק המיועד לאוטוקלב. יש לכסות את המכל עם נייר כסף או עם כיסוי מתאים אחר, ולהעבירו באוטוקלב לפי ההוראות הקבועות.
3.9 אם המפקח לבטיחות קרינה גורס, שאדים רדיואקטיביים עלולים להשתחרר ועל ידי כך לזהם את האוטוקלב, אזי אין להעביר את החומרים באוטוקלב. במקרה זה יש לכסות את התכולה בתמיסות חיטוי במידה מספקת בתוך מכל הפסולת. המכסה חייב להיאטם בסרט אוטם עמיד במים.
חובה לנהוג במכל ולאחסנו על פי כללי סילוק פסולת רדיואקטיבית. יש להדביק על המכל סימוני אזהרה מפסולת רדיואקטיבית ומפסולת של חומרים ביולוגיים מסוכנים. ככלל, יש להימנע מהעברת פסולת רדיואקטיבית באוטוקלב.
3.10 אם אושר שימוש באוטוקלב, יוכנסו כף האשפה ומטאטא הגומי לשקיתBiohazard , ויועברו  באוטוקלב על פי ההוראות המקובלות. יש להימנע ממגע פריטים הניתנים לשימוש חוזר עם שקיות פלסטיק רגילות – הפרדת פלסטיק לאחר הליך אוטוקלב קשה ביותר.
3.11 חובה לבצע בדיקה סופית של מידת הקרינה הרדיואקטיבית עם מונה גייגר באזור הדליפה. יש לבדוק את הכף, מטאטא הגומי וכד', וכן לקחת משטח מהאזור המזוהם ולספור אותו במונה לקריאת רדיואקטיביות.

_____________________________________________
רשמה: דר' ג'וליה הדר - ממונה בטיחות ביולוגיה ורעלים
תאריך עדכון: דצמבר 2001

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב