המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק ח': אחסון ושינוע של מקור סיכון ביולוגי
המדריך לבטיחות ביולוגית » פרק ח': אחסון ושינוע של מקור סיכון ביולוגי

נוהלי הבטיחות בנושא אריזה ומשלוח של חומרים ביולוגיים ממקורות שונים (בני אדם, בעלי חיים ואחרים), מתייחסים לחומרים העלולים להכיל מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות זיהומיות, רעלנים או חומרים ביולוגיים אחרים, המיועדים למחקר או לבדיקה מעבדתית.

מטרת הנהלים היא לצמצם את סיכוני ההזדהמות והתחלואה, כתוצאה ממגע בדגימות שבחבילה במהלך המשלוח (העברה אישית, דואר, תחבורה ציבורית, מונית, חברת תובלה וכו'). האריזה הפנימית והחיצונית צריכה לעמוד בהוראות המפורטות בסעיף 18 בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972, בהתאם לשינויים המתבקשים לגבי אחסון חומרים ביולוגיים.
על פי האמור לעיל, צריכה האריזה להיות:

1. חזקה ובלתי חדירה.
2. עמידה בפני תגובה כימית בין העטיפה לתוכן האריזה.
3. יציבה בתנאי טלטול, אחסנה, שינוע וטיפול.
4. מוגנת מפני שבירה בתנאֵי שינוע וטיפול.
5. עמידה ויציבה בתנאי אקלים קיצוניים ובתנאי הקפאה והפשרה חוזרים.
6. סגורה בסגר המונע נזילת תרחיפים המכילים גורם ביולוגי ו/או התפזרות חלקיקים אבקתיים ננשמים.

אחסון
1. כל חומר ממקור סיכון ביולוגי יאוחסן בתנאי אינקובציה, מקררים, מנדפים ביולוגיים, מקרריהקפאה וכד', ארוז לפי ההנחיות שלעיל.
2. לא יאוחסנו חומרים ממקור סיכון ביולוגי ביחידה ללא תווית זיהוי, שבה יפורטו תוכן החומר וכמותו.  במקום האחסון (מקרר או ארון) ועל דלת הכניסה חייב להימצא סמל הBiohazard-.      
3. כל חומר ממקור סיכון ביולוגי ביחידה חייב להישמר בארון, במקרר או במקפיא חתום ונעול ו/או בחדר נעול.
4. כל חומר הנמצא בשימוש ביחידה ומוגדר כסם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג1973-, חייב להישמר בתנאים, שאינם מאפשרים גישה לזרים.

שינוע
א.  נוהלי בטיחות בהעברה ידנית
 1. חומר מזוהם יועבר מיחידה ליחידה במיכל קשיח, אטום ונוח לשימוש ולטלטול.
 2. לפני ההעברה יחוטא חלקו החיצוני של המיכל במלבין או בחומר חיטוי מתאים אחר.
 3. המיכל יסומן בסמל הBiohazard.
ב.  נוהלי בטיחות במשלוח חבילות המכילות חומרים ביולוגיים
 1. חבילות עם דגימות ביולוגיות ייארזו ויישלחו על ידי עובד אחראי שהודרך לכך.
 2. החבילות ייארזו כך שיגיעו ליעדן במצב תקין, מבלי לגרום נזק לאנשים ולסביבה במהלך המשלוח.
  2.1  כל חומר ביולוגי למשלוח ייארז במיכל ראשוני (מזכוכית, ממתכת או מפלסטיק), אטום בפני מים ופקוק היטב נגד דליפה כלשהי.
  2.2   כל המיכלים הראשוניים שבמשלוח ייארזו בתוך מיכל משני, עשוי מחומר אטום בפני מים ובלתי שביר (מיכל מפלסטיק או מתכת).
  2.3  כל אחד מהמיכלים הראשוניים שבמשלוח ייארז בנפרד, על מנת למנוע מגע ביניהם.
  2.4  יש לרפד את המרווח שבין המיכלים הראשוניים ואת המרווח שבינם לבין דפנות המיכלים המשניים בכמות מספקת של חומר אריזה דו-תכליתי (למשל, ליגנין או צמר גפן); חומר זה יוכל לספוג את תכולת נוזלי הדגימה מהמכלים הראשוניים (במקרה של שבר או דליפה) ולשמש כבולם זעזועים למניעת שבירתם.
 2.5 נתוני המידע ההכרחיים לזיהוי הדגימה שבמיכל יירשמו על כל מכל ראשוני, באופן המבטיח עמידות בפני מחיקה.
 2.6  יש לארוז את החבילה בקופסה חיצונית שלישית (מומלצים מכלי פלסטיק, קלקר, קרטון חזק או חומר מתאים אחר), שתמנע פגיעה מכנית בתוכן החבילה (ראה איור 2).
 2.7 האריזה השלישית של חבילות, שבהן הדגימות נשמרות בקירור באמצעות קרחון, קרח יבש וכד', חייבת למנוע כל נזק לחפצים או לעצמים אחרים, הנמצאים במגע עם החבילה במשלוח. בשימוש בקרח יבש יש לדאוג למיקום היציב של האריזה השנייה לאחר גמר הקרח היבש, ולהבטיח אפשרות של בריחת גז מהאריזה החיצונית.
 2.8  יש לשים רשימה מפורטת של תכולת החבילה בין האריזה השנייה לחיצונית. אסור להשתמש בטופסי הרישום כחומר אריזה בולם זעזועים או לעטוף בהם את המכלים הראשוניים.
 2.9  יש להדביק על כל חבילה מדבקה עם סמל ה - Biohazard, או לציין בכתב ברור ובולט: "זהירות - חומר ביו-רפואי"; על המדבקה יצוינו גם שם, כתובת ומספרי הטלפון בבית ובעבודה של האחראי למשלוח.
2.10 מנהל היחידה/המעבדה יורה לעובדיו לא לקבל חבילות שהיתה מהן דליפה וקיים חשש, כי יסכנו את בריאות העובדים. כל חבילה מסוג זה חייבת השמדה במשרפה או עיקור באוטוקלב לפני הסילוק.
2.11 מנהל היחידה/המעבדה שאליה הופנתה החבילה הניזוקה, ייַדֵע בדחיפות את השולח על מצב החבילה ועל השיקולים שהביאו לאי-קבלתה.

ג. משלוח דגימות רפואיות
להלן הנחיות השרות לבריאות העובד, משרד הבריאות, אשר נלקחו מהספר: "בטיחות בעבודה בחומרים המכילים דם" מאת ד"ר איתן ישראלי, המוסד לבטיחות ולגיהות, פברואר 1998.
 שינוע דגימות – הנחיות כלליות
1. מיכלי דגימות יהיו עשויים מחומר עמיד בפני דליפה ושבר. עדיף שיהיו סגורים במכסים מתברגים.
2. לאחר סגירת המיכל ואטימותו, צריך לנגבו בחומר חיטוי תקני.
3. בנקודת איסוף או במעבדה - יש להניח את הדגימה בתוך מעמד, באופן שפתח המיכל יהיה מופנה (ביציבות) כלפי מעלה. המעמד יועבר בכלי או מיכל פלסטי שיכלול הגנה בפני נתז או שפכים מקריים.
4. הדגימות המועברות במעמדים, מהמעבדה או מנקודת האיסוף באמצעות רכב או ציוד העברה מעבדתי  מקובל, יוכנסו לתוך כלי קיבול או מכלי פלסטיק שיהיו ניתנים לסגירה ולאטימה מרבית.

שינוע דגימות מחוץ לכותלי המוסד
ארגונים בין לאומיים שונים, כולל ארגון הבריאות העולמי, הוציאו הוראות מיוחדות למשלוח דגימות רפואיות באמצעות הדואר או בתחבורה ציבורית. עיקר ההוראות הללו מובאות להלן:
1. לפני משלוח של כל דגימה ביולוגית יבוצע תיאום מוקדם בין הגורם השולח לבין המעבדה המקבלת. יש לוודא שהדגימה תתקבל ע"י אדם מוסמך. על השולח לוודא שהדגימה הגיעה ליעדה ועל המקבל לאשר שהדגימה התקבלה.
2. להנהלת המעבדה שאליה  תישלחנה הדגימות הביולוגיות מחולה או דגימות החשודות ל- AIDS  או למחלות אחרות בסיכון גבוה, תימסר הודעה מקדימה על הכוונה לשליחת הבדיקה והמשלוח של הדגימות, כולל ביופסיה ו/ או חומר מנתיחות של חולים אלה - בתיאום מראש.
3. דגימות תוכנסנה למיכלים שקופים (מבחנות) מחומר פלסטי או מזכוכית. סגירת המכלים חייבת להיות טובה למניעת דליפה. יש לאטום את המכסים המתברגים הפקקים, או הכיסויים באמצעות סרטי הדבקה או באמצעי אבטחה אחרים.
4. מיכל הדגימות הראשוני ייעטף בחומר סופג בכמות מספקת (למשל בנייר מגבת) לספיגת כל כמות הנוזלים שבמכל במקרה של דליפה.
5. מיכל הדגימות העטוף יוכנס למיכל שניוני עמיד למים. ניתן להכניס למיכל השניוני מספר מיכלים ראשוניים.
6. מיכל הדגימות השניוני יוכנס למיכל שלישוני שיהיה קשיח במידה שתספיק להגנה על תכולתו מפני נזק פיסי במהלך ההעברה. על המיכל תירשם הכתובת ויותקן הסימון לסיכון הביולוגי.
7. טופס הרישום ימוספר במספר זיהוי זהה למספר הזיהוי של הדגימה. הוא יוצמד לכל דגימה שתישלח לבדיקה במעבדה, ויכיל גם פרטים אישיים אשר יזהו את הנבדק. הרופא המטפל, מהות הבדיקה/ות המבוקשת/ות. כתובת  מדויקת להפניית דיווחי תוצאות הבדיקה ומען השולח. טפסי תיאור הדגימה מכתבי ליווי ומידע אחר לזיהוי ותיאור הדגימה יודבקו לצידו החיצוני של המכל השניוני.
8. דגימות לבדיקה אשר נראית בהן נזילה ולכן הן מסכנות את בריאות עובדי המעבדה לא תיבדקנה.
 הודעה על כך תועבר באופן דחוף ממנהל המעבדה אל שולח הדגימה. שאלת השמדת דגימות אלה באוטוקלב תישקל כנדרש.
9. אסור בהחלט להעביר אל המעבדה דגימות הנתונות בתוך מזרק.
10. במשלוח דגימות לחוץ לארץ יש להקפיד על שמירת כללי המשלוח הבינלאומיים.

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב