המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק ד': סיווג מינדפים ביולוגיים ונהלי שימוש
המדריך לבטיחות ביולוגית » פרק ד': סיווג מינדפים ביולוגיים ונהלי שימוש

מנדפים ביולוגיים הם אמצעי בידוד במעבדה הביולוגית, המיועדים למנוע חשיפה לגורמים מזהמים ומידבקים ולחומרים רעילים ולספק תנאי עבודה סטריליים בעת ביצוע העבודה/המחקר.

א.  זרימת אוויר
 
1. זרימת האוויר החוצה ובחזרה לתוך המנדף נעשית דרך מסנן ( HEPA (High  Efficiency Particulate Air תקני, המוגדר כיעיל לעצירת חלקיקים של 0.3 מיקרון ואף קטנים יותר ברמה של 99.97% לפחות. מסנן HEPA עשוי מיריעת פיברגלס או מחומר דומה, מקופל הלוך וחזור בעובי של 15 ס"מ במסגרת עץ. פסי אלומיניום מפרידים בין הקפלים ומאפשרים זרימת אוויר אחידה (למינארי – laminar flow) בכל השטח.
2. כיוון זרימת האוויר ומהירות הזרימה תלויים בסוג המנדף. יש סוגים רבים של מנדפים ביולוגיים. על כן יש לוודא שסוג המנדף מתאים לסוג העבודה המתבצעת בו.

ב.  סוגי מנדפים

בין הסוגים השונים של מנדפים ביולוגיים יש כאלה המגנים על העובד אך לא מספקים שטח עבודה סטרילי,  כאלה המספקים שטח עבודה סטרילי ללא הגנה לעובד וכאלה המספקים את שניהם.
 
סוגי המנדפים

1. מנדף ביולוגי למינארי אנכי – ביוהזרד (Biohazard Vertical Laminar Flow Hood). תיבה עם זרימת אוויר אנכית, המיועדת למנוע יציאה של גורם ביולוגי הנמצא בה אל האוויר החיצון (ראה איור 1 א').
1.1  Class I
במנדף זה האוויר נכנס דרך פתח המנדף ויוצא דרך מסנן HEPA בגג המנדף. המנדף מגן על העובד, אך שטח העבודה אינו סטרילי. מנדף זה שימושי לעבודה בציוד כמו מערבל, סוניקטור או צנטריפוגה וכן לעבודה עם בעלי חיים.
1.2  Class II type A  
מנדף למינארי, המזרים 70% מהאוויר לתוך המנדף דרך מסנן  HEPA(אספקה) ומוציא 30% מחוץ למנדף דרך מסנן  HEPA נוסף (פליטה). האוויר נפלט לתוך החדר. מנדף זה מגן על העובד ומיועד לעבודה במיקרואורגניזמים ובתרביות תאים בתנאים סטריליים. רוב המנדפים הביולוגיים במעבדות האוניברסיטה הם מסוג זה.
המנדף לא מיועד לעבודה בחומרים רדיואקטיביים ורעילים נדיפים, אלא בכמויות מזעריות. במידת הצורך, בעבודה רציפה בחומר רעיל מתנדף, יש לחבר את המנדף לארובה לצורך פליטת האוויר המזוהם באדי החומר מחוץ לחדר.
1.3 Class II type B
מנדף למינארי דומה ל-type A, אך יעיל יותר, המוציא מהמנדף 100%-70% אוויר אל מחוץ לחדר דרך מסנן HEPA (פליטה) מחובר לארובה. מיועד לעבודה בחומרים רדיואקטיביים ורעילים נדיפים בתנאים סטריליים.
1.4 Class III  (איזולטור, תיבת כפפות – Glove box )
מנדף ביולוגי אטום, שהעבודה בו נעשית דרך כפפות הצמודות לתיבה. האוויר נכנס דרך מסנן HEPA ויוצא מחוץ לחדר דרך שני מסנני HEPA, אחד אחרי השני. קיימים בו כל הסידורים הבטיחותיים להכנסה ולהוצאה של ציוד, כלים ובעלי חיים. בתוך מערכת של מספר מנדפים המחוברים ביחד, נמצא כל הציוד הדרוש לצרכי עבודה. כל חומר מזוהם יוצא לאחר עיקור באוטוקלב, מחובר למערכת המנדפים. דרגת האטימות של התיבות חייבת לעמוד בתקן המקובל. תיבות אלו מיועדות לעבודה עם גורמים מסוכנים הדורשים בידוד ברמה 3 או 4. 
  
2. מנדף למינר פלו – לא ביוהזרד (Laminar Flow Hood - not Biohazard)
2.1 מנדף למינר-פלו עם זרימת אוויר אופקית או אנכית דרך מסנן HEPA בודד (ראה איור 1 ב'), משמש ליצירת תנאי עבודה סטריליים (Clean Bench). מנדף זה אינו מיועד להגן על העובד ועלול להסיע גורמי סיכון אל פניו.
2.2 התיבה מיועדת אך ורק להכנת חומרים שאינם מסוכנים. אין להשתמש במנדפים אלה לעבודה עם חומרים מידבקים, רעילים, אלרגניים או רדיואקטיביים וכן אסור השימוש בהם עם גורם ביולוגי כלשהו, אשר השפעתו על האדם אינה ידועה.

ג.  הוראות עבודה במנדף למינארי אנכי ביוהוזרד – Biohazard

1. הוראות כלליות 
 > הכירו המנדף וכיצד הוא פועל.
 > תכננו היטב העבודה: הכינו מראש את כל הציוד והכלים הדרושים לניסוי.
 > הקפידו על הסדר והניקיון במנדף. אין לאחסן פריטים מיותרים כמו קופסאות ובקבוקים בתוך המנדף  ולידו.
 > רחצו ידיים היטב לפני ואחרי העבודה במנדף.
 > לִבשו חלוק נקי בזמן העבודה במנדף, כדי לשמור על הבטיחות ולמנוע זיהום החומר שבטיפול.
 > מִנעו הפרעות לפעולת המנדף – יעילות המנדף מבוססת על זרימת האוויר, ולכן כל דבר המפריע לכיוון זרימת האוויר גורם ליצירת מערבולות (turbulence) ומפחית מיעילותו: למשל, תנועת ידיים לא איטית בתוך המנדף, תנועת אנשים העוברים ליד המנדף וכן רוחות ממאוורר, ממערכת אוורור או מדלת פתוחה.
 > יש להגן על מערכת הוואקום של הבניין מזיהום ממקור ביולוגי כלשהו על ידי שימוש במלכודת או במסנן מתאים, הנמצא בין מיכל האיסוף והחיבור לוואקום.
 >הגנו על עצמכם, על העבודה ועל העובדים האחרים.

2. ביצוע העבודה
> הדליקו את המנדף למשך 5 דקות בטרם תחילת העבודה. 
> לבשו חלוק נקי, רחצו ידיים היטב, ולבשו כפפות מתאימות. 
> נגבו עם אתנול 70% את שטח העבודה וכל פריט אחר הנדרש לעבודה במנדף. 
> אין לשים פריטים סמוך לפתחי הכניסה והיציאה של אוויר מהמנדף.
> סדרו את הציוד הדרוש תוך הפרדה בין חומרים נקיים למזוהמים, על מנת להבטיח עבודה סטרילית. הימנעו מהעברת חומרים מזוהמים מעל חומרים נקיים. עִבדו מכיוון השטח הנקי לשטח המלוכלך. 
> בצעו העבודה לפחות 15 עד 20 ס"מ בתוך המנדף.

3. שמירה על טכניקה מיקרוביולוגית נכונה 
> יש להימנע משימוש בלהבה במנדף. אש גורמת להפרעה בזרימת האוויר וזו עלולה לגרום לזיהום החומר. הצטברות של חום עלולה לגרום נזק למסנני המנדף.
> יש להחזיק מבחנות ובקבוקים בצורה אופקית עד כמה שניתן בפתיחתם, על מנת לשמור על סטריליות. 
> יש להשתמש במכשירי פיפטציה מכניים. 
> יש להשתמש במיכלים אופקיים, המכילים חומר חיטוי מתאים לאיסוף פיפטות לאחר השימוש. יש להימנע משימוש במיכלים אנכיים על הרצפה מחוץ למנדף לצורך איסוף פיפטות. 
> יש לנקות מיד חומר שנשפך במנדף עם חומר חיטוי מתאים. יש לחכות 3 עד 5 דקות לפני המשך העבודה.

4. כללי שימוש בציוד
> יש להימנע מתנועות ידיים מהירות, העלולות לגרום להפרעות בזרימת האוויר בזמן הכנסה או הוצאה של ציוד מהמנדף. 
> בעת שימוש בציוד העלול לגרום להפרעות בזרימת האוויר במנדף (צנטריפוגה, מערבל, סוניקטור וכד'), יש להעמיד את הציוד בתוך השליש האחורי של המנדף. אין לעסוק בעבודה אחרת בזמן הפעלת ציוד זה. 

5. סיום העבודה
> בגמר העבודה יש להוציא את כל החומרים מהמנדף ולנגב את השטח עם אתנול 70%. 
> יש להפעיל את המנדף במשך 10 דקות. 
> יש לכבות את האור ולהדליק את אור ה-UV.    
> יש לבדוק את מצב המגש הנמצא מתחת לשטח העבודה, לחטאו ולנקותו לפי הצורך.
> כל פסולת ביולוגית חייבת טיהור על ידי עיקור באוטוקלב או חיטוי מתאים.
> יש להסיר החלוק והכפפות ולרחוץ ידיים היטב לפני היציאה מהמעבדה.

ד.  עבודה בחומרים רדיואקטיביים במנדף ביולוגי

1. ניתן לעבוד במנדף ביולוגי באותם סוגים ובאותן כמויות של חומרים רדיואקטיביים, המותרים לעבודה על השולחן.
2. יש לכסות שטח העבודה במנדף עם נייר סופג, אטום מלמטה. יש להקפיד לא לכסות החריצים במנדף, על מנת לא להפריע לזרימת האוויר.
3. ניתן להשתמש במגש אמייל או נירוסטה. חובה לכסות מגש פלסטי בנייר סופג, אטום מלמטה. יש לבחור במגש, שגודלו לא יכסה את פתחי האוויר.
4. לגבי חומר מסומן עם יוד רדיואקטיבי – מותר לעבוד עם יוד קשור לחלבון. אסור לעבוד עם יוד חופשי בתוך מנדף ביולוגי.
5. לגבי כל חומר רדיואקטיבי, שאינו מותר לעבודה על השולחן, יש לקבל אישור ממפקח בטיחות קרינה על עבודה בתוך מנדף ביולוגי. 

ה.  נוהל תחזוקת מנדפים ביולוגיים

1. חברה מוסמכת תבצע בדיקות וטיפול במנדפים ביולוגיים.
2. הבדיקה התקופתית תבוצע לפחות פעם בשנה או לאחר 1,000 שעות שימוש במנדף. במקרה של הזזת מנדף, פגיעה כלשהי במסנן HEPA או ספֵק לגבי תקינות המנדף, תוזמן בדיקה נוספת על ידי החוקר.
3. עבודה עם גורמים ביולוגיים ברמת סיכון גבוהה (כמו במעבדה BL3) דורשת בדיקת מנדף תכופה יותר.
4. במעבדה ברמת BL2 יש לבדוק מסנני אספקה ופליטה של מנדף מסוג ביוהזרד (Biohazard) בבדיקת (DOP-dioctylphthalate) או על ידי מונה חלקיקים, בהתאם לסוג העבודה המתבצעת במנדף.
5.הבדיקה תלווה על ידי אחראי מטעם מנהל היחידה. לשם ביקורת ומעקב, רצוי לתאם ביצוע הבדיקה גם עם המחלקה לבטיחות ולגיהות (טל' 02-6584014).
6.  על האחראי לקבל את דו"ח הבדיקה מהחברה הבודקת (גם לאחר תיקון ליקויים) ולהעביר צילום שלו למחלקה לבטיחות ולגיהות.
7. עלות בדיקה ותיקונים, אם יידרשו, תהיה על חשבון היחידה.
8. ניתן לקבל רשימת חברות המבצעות בדיקות מנדפים במחלקה לבטיחות ולגיהות.

ו. מידע נוסף
החוברת של NIH  ו-CDC:
Primary Containment for Biohazards: Selection, Installation and Use of Biological Safety Cabinets, 2nd edition, 2000
ניתן למצוא באתר 
  http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bsc/bsc.htm

 

  דוגמאות לסוגי מנדפים ביולוגיים :

 ___________________________________________________

____________________________________________________

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב